Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

OR trainingen en OR cursussen

De OR trainingen en OR cursussen van OR Academy zijn praktijkgericht en duren 1 of 2 dagen. Ze zijn bedoeld voor individuele leden van de ondernemingsraad, commissies en personeelsvertegenwoordiging. De cursussen zijn theoretischer dan de trainingen. Bij de trainingen staat meer het ontwikkelen van vaardigheden centraal.

Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van keuzes en kunnen u adviseren over uw persoonlijke en professionele ontwikkeling als PVT- of OR-lid. Vraag een gratis opleidingsadvies aan.

Starten in de OR

Basic course Works Council in 1 day

This course is intended for new Works Council members who want to make a good start.

Prijs

€295,-

Duur

1 day

Basiscursus (W)OR in 3 dagen

Een echte verdiepingscursus voor startende OR-leden.

Prijs

€750,-

Duur

3 dagen

Basistraining PVT in 2 dagen

Deze training geeft PVT-leden een verdieping. Naast uitleg over de WOR staan we ook stil bij het overleg met de bestuurder.

Prijs

€575,-

Duur

2 dagen

WOR training in 2 dagen

Maak een goede start in de OR. Deze cursus is een klassieker.

Prijs

€575,-

Duur

2 dagen

Basiscursus personeelsvertegenwoordiging

PVT-leden kunnen door deze cursus een goede start maken. U leert uw rechten en plichten.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus WOR in 1 dag

Voor OR-leden die snel de bevoegdheden uit de WOR willen leren.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Arbotrainingen

Cursus thuiswerken en de ondernemingsraad

Thuiswerken heeft gevolgen voor de werkplek, de ICT en de betrokkenheid bij de organisatie. Wat kan de OR?

Prijs

€175,-

Duur

0,5 dag

Online arbocursus voor OR- en PVT-leden

U gaat online met de belangrijkste arboregels aan de slag.

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In deze cursus maak je kennis met de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR daarbij.

Prijs

€175,-

Duur

0,5 dag

Arbo training ondernemingsraad in 2 dagen

Een OR boekt het meeste resultaat met arbo. Na deze training weet u ook hoe u dat kunt.

Prijs

€575,-

Duur

2 dagen

Arbo cursus ondernemingsraad in 1 dag

U leert de belangrijkste regels uit de arbowetgeving. Deze cursus is een evergreen.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en financieel beleid

Online cursus grip op financiële cijfers

Met deze online cursus doet u basiskennis op om financiële stukken beter te kunnen begrijpen.

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Basiscursus OR en financieel beleid in 1 dag

Greep krijgen op financiële rapportages. Leer ze lezen.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training OR en financiën in 2 dagen

Na deze training kunt u de financiële stukken beter doorgronden en de juiste vragen stellen.

Prijs

€575,-

Duur

2 dagen

OR en personeelsbeleid

Cursus thuiswerken en de ondernemingsraad

Thuiswerken heeft gevolgen voor de werkplek, de ICT en de betrokkenheid bij de organisatie. Wat kan de OR?

Prijs

€175,-

Duur

0,5 dag

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In deze cursus maak je kennis met de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR daarbij.

Prijs

€175,-

Duur

0,5 dag

Cursus ondernemingsraad en pensioen

In één dag krijgt u meer inzicht in pensioen en de rol van de OR daarbij.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en privacy

De privacywetgeving verandert. In een dag kent u de gevolgen.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Arbeidsvoorwaarden en OR

Leer uw (on)mogelijkheden als u aan de slag gaat met arbeidsvoorwaarden.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Functiewaardering en OR

De OR heeft instemmingsrecht bij functiewaardering. Waar let u op bij functiewaardering?

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus HR en ondernemingsraad

Een cursus voor HR om beter samen te werken met de OR.

Prijs

€450,-

Duur

1 dag

Cursus OR en de WAB (ontslagrecht)

In een halve dag kennis opdoen van de nieuwe ontslagregels en flexibele arbeid.

Prijs

€175,-

Duur

0,5 dag

OR en personeelsbeleid

Het personeelsbeleid raakt uw achterban. Hoe krijgt u hier meer grip op?

Prijs

€575,-

Duur

2 dagen

Voorzitters en secretarissen

Cursus notuleren

U leert in een dag betere notulen en verslagen maken

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training vergaderen

Raadswerk is vaak vergaderen. U leert hoe dit efficiënter kan.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training OR voorzitter en secretaris in 2 dagen

Veel DB-leden kiezen deze training. Naast de taken komt ook vergaderen en feedbackgeven aan bod.

Prijs

€575,-

Duur

2 dagen

Cursus OR voorzitter en secretaris in 1 dag

Een cursus over taken, rollen en samenwerking binnen het DB.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Invloed OR en bestuurder

Bestuurder en ondernemingsraad (OR)

Leer als bestuurder beter samenwerken met de OR of PVT.

Prijs

€450,-

Duur

1 dag

OR en effectief beinvloeden

U leert hoe u als OR-lid goed kunt samenwerken met de directie en nog resultaat behaalt ook.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training effectief onderhandelen voor de OR

Met deze training haalt u meer resultaat aan de overlegtafel.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Communicatietrainingen

Schrijven van adviezen en beleidsnotities

Als OR of cliëntenraad communiceert u veel schriftelijk. U leert met meer vertrouwen stukken beter schrijven.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus notuleren

U leert in een dag betere notulen en verslagen maken

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en effectief beinvloeden

U leert hoe u als OR-lid goed kunt samenwerken met de directie en nog resultaat behaalt ook.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en het OR jaarverslag maken

Maak van uw OR-jaarverslag een PR-middel. Na deze training bent u een heel eind met uw verslag.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training effectief onderhandelen voor de OR

Met deze training haalt u meer resultaat aan de overlegtafel.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus OR en achterbancommunicatie

Iedere OR vindt het lastig om contact te onderhouden met de achterban, maar het is mogelijk. Volg daarom deze cursus.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Vaardigheden voor PVT- en OR-leden

Schrijven van adviezen en beleidsnotities

Als OR of cliëntenraad communiceert u veel schriftelijk. U leert met meer vertrouwen stukken beter schrijven.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus notuleren

U leert in een dag betere notulen en verslagen maken

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training Snellezen en informatie verwerken

Leer in 1 dag sneller lezen om door de informatieberg heen te komen.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training timemanagement

U leert in 1 dag beter omgaan met uw tijdsbesteding. Met persoonlijke coaching!

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en effectief beinvloeden

U leert hoe u als OR-lid goed kunt samenwerken met de directie en nog resultaat behaalt ook.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en het OR jaarverslag maken

Maak van uw OR-jaarverslag een PR-middel. Na deze training bent u een heel eind met uw verslag.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training vergaderen

Raadswerk is vaak vergaderen. U leert hoe dit efficiënter kan.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training effectief onderhandelen voor de OR

Met deze training haalt u meer resultaat aan de overlegtafel.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus OR en achterbancommunicatie

Iedere OR vindt het lastig om contact te onderhouden met de achterban, maar het is mogelijk. Volg daarom deze cursus.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Vaardigheden voor PVT- en OR-leden

Schrijven van adviezen en beleidsnotities

Als OR of cliëntenraad communiceert u veel schriftelijk. U leert met meer vertrouwen stukken beter schrijven.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus notuleren

U leert in een dag betere notulen en verslagen maken

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training Snellezen en informatie verwerken

Leer in 1 dag sneller lezen om door de informatieberg heen te komen.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training timemanagement

U leert in 1 dag beter omgaan met uw tijdsbesteding. Met persoonlijke coaching!

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en effectief beinvloeden

U leert hoe u als OR-lid goed kunt samenwerken met de directie en nog resultaat behaalt ook.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

OR en het OR jaarverslag maken

Maak van uw OR-jaarverslag een PR-middel. Na deze training bent u een heel eind met uw verslag.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training vergaderen

Raadswerk is vaak vergaderen. U leert hoe dit efficiënter kan.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Training effectief onderhandelen voor de OR

Met deze training haalt u meer resultaat aan de overlegtafel.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cursus OR en achterbancommunicatie

Iedere OR vindt het lastig om contact te onderhouden met de achterban, maar het is mogelijk. Volg daarom deze cursus.

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

Cliëntenraden

Cursus notuleren

U leert in een dag betere notulen en verslagen maken

Prijs

€295,-

Duur

1 dag

De Wet zorg en dwang en de cliëntenraad

De Wet zorg en dwang heeft grote gevolgen voor cliënten. U krijgt de hoofdlijnen van deze wet uitgelegd.

Prijs

€159,-

Duur

0,5 dag

cursus clientenraad en WMCZ

U gaat aan de slag met de rechten, plichten, taken en communicatie van de cliëntenraad.

Prijs

€499,-

Duur

4 avonden

Basiscursus medezeggenschap cliëntenraad

Een korte cursus waarin u inzicht krijgt in de rol en de bevoegdheden van de cliëntenraad.

Prijs

€246,-

Duur

2 avonden

Online OR trainingen

Online arbocursus voor OR- en PVT-leden

U gaat online met de belangrijkste arboregels aan de slag.

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Online cursus OR en achterban

In deze online training leert u beter met de achterban te communiceren.

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Online basiscursus PVT

Als PVT-lid doet u online basiskennis op.

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Online cursus grip op financiële cijfers

Met deze online cursus doet u basiskennis op om financiële stukken beter te kunnen begrijpen.

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Online training voorzitter en secretaris

Online leren kennis opdoen voor voorzitters en secretarissen

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Online Basiscursus OR

U gaat in korte tijd online met de bevoegdheden van de OR aan de slag.

Prijs

€225,-

Duur

5 uur

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: