Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Cursus OR en effectief beïnvloeden

Meer grip op het beleid van uw bestuurder

Het overkomt iedere OR of PVT wel eens: de directie heeft plannen waar u zich helemaal niet in kan vinden of de bestuurder negeert uw weldoordachte advies compleet. Een andere keer komt de OR met een voorstel waar de bestuurder totaal niet op zit te wachten. Natuurlijk moet u dan uw wettelijke bevoegdheden duidelijk laten gelden. Maar er is meer mogelijk.

U kunt ook op een andere manier uw invloed uitoefenen op de besluitvorming. Dat kan door gebruik te maken van de mogelijkheden en te werken aan uw vaardigheden. Ook kunt u uw bestuurder analyseren en kijken hoe u het beste op zijn gedrag kunt inspelen. Als uw bestuurder bijvoorbeeld analytisch en formeel is dan is het van belang om als OR of PVT rustig, formeel en stap voor stap te communiceren en niet emotioneel te reageren. Dat is bij dit type bestuurder het meest effectief. U kunt zo door goed te analyseren meer grip krijgen op het beleid van uw bestuurder.

In de cursus OR en effectief beïnvloeden leren OR- en PVT-leden in 1 dag hoe u kunt beïnvloeden zonder macht. We behandelen naast de belangrijke momenten uit de WOR, het krachtenveld van de OR en PVT, het beïnvloedingsrepertoire en het gedrag van de bestuurder. Er doen leden van verschillende medezeggenschapsorganen mee aan deze cursus. U leert niet alleen van de trainer, maar ook van elkaar.

Resultaat na de cursus OR en effectief beïnvloeden:

  • U weet welke mogelijkheden de WOR biedt om invloed uit te oefenen
  • U kent de momenten wanneer u de meeste invloed hebt
  • In de cursus maakt u een krachtenveldanalyse.
  • U heeft meer inzicht in het beïnvloedingsrepertoire.
  • U wordt wendbaarder in de gesprekken met de bestuurder
  • In de cursus maakt u een globale analyse van uw bestuurder
Bij de cursus OR en effectief beïnvloeden ontvangt iedere deelnemer het boek Handvatten voor de OR en PVT.  Daarin staan veel praktische tips.
Onderhandelen
Invloed uitoefenen doet u aan de onderhandeltafel. Daar worden de zaken gedaan. Als u vooral wil leren onderhandelen dan kunt u ook meedoen aan de Training effectief onderhandelen. Deze training duurt 1 dag.
Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 33 reviews
 by Stefanie Schnörr
Pragmatisch
Naam organisatie*: Gelders archief

Pragmatisch en sluit goed aan bij de praktijk. Vooral de uitwisseling met OR-leden van andere organisaties is zeer positief.

 by Erna Veenink
Leerzaam en interactief
Naam organisatie*: De Connectie

Ik vond hem goed, leerzaam en interactief met zeer goed suggesties.

 by Esmee Coele
Inzichtelijk
Naam organisatie*: Fairphone B.V

Fijn, inzichtelijk, leerzaam en ontspannen.

 by Brunie Mensah
Goed toepasbaar
Naam organisatie*: Parket CVOM

Erg leerzaam en interactief. De opgedane informatie kan je in het vervolg daadwerkelijk goed toepassen.

 by Manyam Laaran
Informatief
Naam organisatie*: Parket CVOM

Erg leerzaam en interactief. Veel informatie die je als OR goed in de praktijk kan toepassen.

 by Corry Tren
Boeiend
Naam organisatie*: Dolfijn

Zeer boeiend en leerzaam

 by Carine Spruyt
informatied
Naam organisatie*: Dolfijn

Interessant en veel informatie

 by Jacob Kooistra
inspirerend
Naam organisatie*: Provincie Fryslân

Praktijk gericht. Veel individuele inbreng. inspirerend! Ervaren docent en hij staat boven de materie. Ga zo door!

 by Corry Haen
Boeiend
Naam organisatie*: Dolfijn Kinderopvang

Zeer boeiend en leerzaam. De cursus kwam overeen met mijn verwachtingen.

 by Carine Spruijt
Interessant
Naam organisatie*: Dol Fijn kinderopvang

De training was interessant. Veel info.

Page 1 of 4:
«
 
 
1
2
3
4
 
»
 

Leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging die meer invloed willen uitoefenen op het beleid van de bestuurder.

De Cursus OR en effectief beïnvloeden heeft het volgende programma:

Voor de training

U ontvangt vooraf een schriftelijke vragenlijst. De trainer kan hiermee beter inspelen op uw situatie en uw vragen.

9.30 Ontvangst met koffie en thee
Informeel kennismaken in een ongedwongen sfeer, ervaringen uitwisselen met de trainer en collega OR-leden.

10.00 De start van de training

Het realiseren van doelen

We beginnen de cursus met de doelen van de OR en PVT. Wat wilt u bereiken? Lukt het om uw doelen te realiseren? Waar loopt u tegenaan? We wisselen ervaringen uit.

De WOR

Een OR of PVT heeft formele invloed via de WOR . Welke artikelen zijn van belang? We lopen in ieder geval de belangrijke beïnvloedingsmomenten van de  advies- en instemmingsprocedure door. Wat is de rol van de bedrijfscommissie en de rechter. Ook kijken we naar het ‘artikel 24 overleg’. De OR kan extra bevoegdheden krijgen als de bestuurder en OR het hierover eens zijn. Deze kunt u in een ondernemingsovereenkomst zetten. We inventariseren wat u zou willen afspreken met de bestuurder.

Netwerk

Naast de WOR zijn er ook andere mogelijkheden om te beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld via uw netwerk. Bij het artikel 24 overleg is een lid van de toezichthouder aanwezig. Formeel ook bij de adviesprocedure. Een goede relatie met de toezichthouder geeft de OR meer mogelijkheden. We maken een krachtenveldenanalyse. Welke partijen spelen een rol in uw organisatie? Wie zijn uw bondgenoten?

Lunchpauze

Beïnvloedingsvaardigheden
We gaan in op het belangrijkste beïnvloedingsmoment van uw medezeggenschapsorgaan: de Overlegvergadering. Hoe kunt u invloed uitoefenen door agendering, voorzitterschap en verslaglegging? U krijgt praktische tips en concrete handvatten om de effectiviteit van uw OR of PVT  te vergroten voor, tijdens en na de overlegvergadering. We kijken daarbij naar uw overtuigingskracht.

Inzicht in uw bestuurder

U kunt uw bestuurder op verschillende manieren overtuigen. De ene manier is succesvoller dan de andere manier. Het meest succesvol is als u aansluit bij uw bestuurder. U kunt kijken naar de persoon. Wie is uw bestuurder en hoe reageert hij op de OR? We maken een analyse met behulp van Insights discovery. Insights Discovery geeft verschillende gedragsvoorkeuren weer in vier kleuren; helder blauw, vurig rood, stralend geel en zacht groen. Ieder mens heeft een unieke kleurencombinatie en ook iedere OR heeft als groep een kleurencombinatie. Iedere persoon en iedere groep heeft alle vier de kleuren en daarmee alle voorkeuren voor gedrag tot zijn beschikking. Met behulp van het inzicht in de kleuren van de bestuurder kan een OR gericht verbinding maken met de bestuurder. Hiervoor dient de OR zelf de vier kleuren bewust in te zetten in gedrag. Hierdoor wordt u wendbaarder in de samenwerking met de bestuurder.

16.00 Einde cursus

Trainer

Deze cursus wordt gegeven door een ervaren trainer

Maatwerk

Als u deze cursus met uw eigen OR of PVT wilt volgen is dat natuurlijk mogelijk. De OR Academy kan deze cursus met dit programma op het moment dat het u schikt op de door u gewenste locatie verzorgen. Het is ook mogelijk om het programma helemaal aan te passen op uw wensen. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld werken met een acteur. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder (Telefonisch 085 – 0432268 of via de e-mail info@or-academy.nl).

Amersfoort:
21-05-2024
03-09-2024
03-12-2024

De cursuskosten voor de cursus OR en effectief beïnvloeden bedragen € 295,00 per persoon exclusief € 80,00 arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet). Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal. De kosten hiervoor bedragen € 35,00. De totale kosten per persoon bedragen € 410,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief btw.

Een btw vrije training

Bent u werkzaam in een organisatie die de btw niet terug kan vorderen dan is het mogelijk om een btw-vrije training te volgen. Dat is het geval als u bijvoorbeeld werkt bij de overheid of in de zorg. De Academy, waar OR Academy deel van uitmaakt, is namelijk CRKBO-gecertificeerd en daarom door de belastingdienst vrijgesteld van btw. Geef op het aanmeldformulier aan of u een btw-vrije training wilt volgen. Als u zich hiervoor inschrijft, brengen wij hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening. Meer hierover leest u hier.

Korting mogelijk

Hoe meer mensen uit uw organisatie komen, des te groter is de korting! Wanneer u de cursus OR en effectief beïnvloeden tegelijkertijd boekt voor meer collega’s, ontvangt u automatisch een aantrekkelijke korting op de cursusprijs:

  • 2e deelnemer: 10% korting;
  • 3e deelnemer: 15% korting;
  • 4e deelnemer: 20% korting;
  • 5e en meerdere deelnemers: 25% korting.

Offerte berekenen

Door een kort formuliertje in te vullen kunt u direct de prijs van uw cursus berekenen. (Klik op de offertebutton aan de rechterkant) Deze sturen wij u per e-mail toe.

Annuleringsregeling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan deze cursus kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt de OR Academy de totale cursusprijs in rekening. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Meer over onze voorwaarden vindt u hier.

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 33 reviews
Stefanie Schnörr
Feb 1, 2023
 by Stefanie Schnörr
Pragmatisch
Naam organisatie*: Gelders archief

Pragmatisch en sluit goed aan bij de praktijk. Vooral de uitwisseling met OR-leden van andere organisaties is zeer positief.

Erna Veenink
Feb 1, 2023
 by Erna Veenink
Leerzaam en interactief
Naam organisatie*: De Connectie

Ik vond hem goed, leerzaam en interactief met zeer goed suggesties.

Esmee Coele
Jan 19, 2023
 by Esmee Coele
Inzichtelijk
Naam organisatie*: Fairphone B.V

Fijn, inzichtelijk, leerzaam en ontspannen.

Brunie Mensah
Jan 13, 2023
 by Brunie Mensah
Goed toepasbaar
Naam organisatie*: Parket CVOM

Erg leerzaam en interactief. De opgedane informatie kan je in het vervolg daadwerkelijk goed toepassen.

Manyam Laaran
Jan 13, 2023
 by Manyam Laaran
Informatief
Naam organisatie*: Parket CVOM

Erg leerzaam en interactief. Veel informatie die je als OR goed in de praktijk kan toepassen.

Corry Tren
Jan 3, 2023
 by Corry Tren
Boeiend
Naam organisatie*: Dolfijn

Zeer boeiend en leerzaam

Carine Spruyt
Dec 24, 2022
 by Carine Spruyt
informatied
Naam organisatie*: Dolfijn

Interessant en veel informatie

Jacob Kooistra
Dec 21, 2022
 by Jacob Kooistra
inspirerend
Naam organisatie*: Provincie Fryslân

Praktijk gericht. Veel individuele inbreng. inspirerend! Ervaren docent en hij staat boven de materie. Ga zo door!

Corry Haen
Dec 20, 2022
 by Corry Haen
Boeiend
Naam organisatie*: Dolfijn Kinderopvang

Zeer boeiend en leerzaam. De cursus kwam overeen met mijn verwachtingen.

Carine Spruijt
Dec 20, 2022
 by Carine Spruijt
Interessant
Naam organisatie*: Dol Fijn kinderopvang

De training was interessant. Veel info.

Page 1 of 4:
«
 
 
1
2
3
4
 
»
 
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

OVER DEZE CURSUS

Duur:

1 dag

Prijs:

€295 (ex. accommodatie)

Deelnemers:

15

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: