Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Arbo training ondernemingsraad in 2 dagen

De OR werkt aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zijn één van de meest besproken onderwerpen van elke ondernemingsraad en VGW-commissie. En terecht, want weinig is zo belangrijk als een veilige en gezonde werkplek voor iedere werknemer. Als OR en/of VGW-commissie heeft u veel wettelijke bevoegdheden als het gaat om het arbobeleid in uw organisatie. Tijdens de Arbo training ondernemingsraad leert u in 2 dagen alles over uw medezeggenschapsrechten op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarnaast krijgt u tijdens de Basistraining OR en arbo tips en praktische handvatten om het arbobeleid in uw organisatie positief te beïnvloeden. We bespreken verder de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het daarbij behorende plan van aanpak. We maken gebruik van het Handboek OR en arbo.

Resultaat na de arbo training ondernemingsraad:

 • U krijgt inzicht in de arborisico’s in uw organisatie
 • U kent de belangrijke artikelen uit de WOR en de Arbowet.
 • U kent de taken en rol van de OR en/of arbocommissie.
 • U kent u de arbobeleidscyclus.
 • U weet wat u kunt doen aan ziekteverzuim.
 • Bent u op de hoogte van het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
 • U weet hoe u aan de slag kunt met de RI&E en het plan van aanpak.
Trainer

De Arbo training ondernemingsraad wordt gegeven door een ervaren trainer van OR Academy. Deze trainer is een arbospecialist. Hij kan u veel leren. Meer over onze trainers vindt u op de website.

Maatwerk

Als u een maatwerk cursus wilt dan is dat ook mogelijk. U bepaalt dan het programma, de cursusdatum en de locatie. Als u meer informatie hierover wilt dan kunt u een email sturen naar info@deacademy.nl of bel 085 0432268. We bespreken dan de mogelijkheden.

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 54 reviews
 by Martine van Bemmel
Leerzaam
Naam organisatie*: Belastingdienst

Leerzame cursus. De bevlogenheid van de trainer is zeer aanstekelijk. De toch wat taaie materie weet hij tot leven te brengen.

 by R. Waaijer
nieuwe inzichten
Naam organisatie*: Gemeente Heemskerk

Behoorlijk complete cursus met nieuwe inzichten. Er wordt goed ingegaan op vragen en de inhoud is zeker goed toepasbaar voor onze OR-praktijk.

 by Colinda Straver
Inzichten gekregen
Naam organisatie*: Stichting Fokus Exploitatie

Simon Troost is een goede trainer die op een geanimeerde wijze je inzichten geeft in arbo processen in een organisatie. Door van de hoed en de rand te weten kun je als OR meepraten en suggesties geven om het arbobeleid nog beter te maken.

 by Ana van Unen
Erg informatief
Naam organisatie*: Eurotec

De cursus was heel erg informatief, leerzaam. Ik ben heel tevreden over hoe de cursus is gegeven. We hebben veel kennis opgedaan en de trainer was heel goed.

 by Tessa van Tongeren
Afwisseling
Naam organisatie*: Savant zorg

Zeer leerzaam Aansluitend op de behoefte en persoonlijke vragen. De afwisseling en niet te strak was fijn.

 by Joyce v/d Laar
Leerzame cursus
Naam organisatie*: SNA Europe

Leerzame cursus! goede communicatie en leuk om van andere bedrijven te horen hoe ze daar omgaan met arbo.

 by Mirjam Hagedoorn
goed toepasbaar
Naam organisatie*: Sika Nederland

De cursus was heel informatief en goed toepasbaar. De trainer was erg enthousiast en had verstand van zaken.

 by Rob van Bergenhenegouwen
waardevol
Naam organisatie*: NIBE Energietechniek

Waardevol en interessante cursus. De cursus kwam overeen met mijn verwachtingen.

 by Ferdie Baaij
boeiend
Naam organisatie*: SOR

Fantastisch, boeiend. Grote complimenten!

 by Albert Kokkeler
Verdiepend
Naam organisatie*: Kids foundation

Geslaagd en verdiepend. Simon geeft op een heel prettige wijze de training en gaat in op vragen, zijwegen, etc.

Page 1 of 6:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

De Arbo training ondernemingsraad is bedoeld voor leden van de ondernemingsraad en leden van de Arbo- of VGW-commissie die basiskennis willen opdoen om met arbeidsomstandigheden aan de slag te gaan.

De arbo training ondernemingsraad heeft het volgende programma:

Voor de training

U ontvangt vooraf een schriftelijke vragenlijst. De trainer kan hiermee beter inspelen op uw situatie en uw vragen.

Dag 1

9.30 Ontvangst met koffie en thee
Informeel kennismaken in een ongedwongen sfeer, ervaringen uitwisselen

10.00 De start van de training

We beginnen de cursus met een korte kennismaking. We staan stil bij de arborisico’s in uw organisatie. Hierna gaan we aan de slag met de relevante wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. We kijken naar de relatie tussen het arbeidsomstandigheden-, verzuim- en re-integratiebeleid en de rol van de medezeggenschap.

RI&E

We bespreken vervolgens het hart van het arbobeleid. Dat zijn de RI&E en het plan van aanpak. De RI&E vormt de basis voor het hele arbobeleid: de bedrijfshulpverlening, persoonlijke beschermingsmiddelen en het preventief medisch onderzoek. Samen kijken we naar een checklist met tips waar u op kunt letten bij het instemmen met de RIE en het plan van aanpak. Ook komt de arbocatalogus aan de orde. Wat kan de medezeggenschap daar mee?

12.30 Lunchpauze

Deskundige bijstand

De wet geeft aan dat de werkgever zich moet laten bijstaan door deskundigen. Denk hierbij aan de preventiemedewerker, arbodienst of bedrijfsarts. We kijken naar hun taak binnen het arbobeleid, de inhoud van het basiscontract en de verplichte overlegbepalingen.

Invloed

We eindigen deze dag met een overzicht van de rechten van de medezeggenschap. Op welke wijze kunt u invloed uitoefenen en met welke acties gaat u aan het werk. U krijgt een korte huiswerkopdracht mee.

16.00 Einde programma dag 1

Dag 2

 9.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 De start training

We starten met een korte terugblik op de eerste cursusdag en kijken naar de door jullie uitgevoerde huiswerkopdracht. Zijn er nog onderwerpen waar jullie specifiek aandacht aan willen besteden?

Ziekteverzuim

De invloed van de ondernemingsraad op het verzuim- en re-integratiebeleid is groot. De OR heeft immers instemmingsrecht. Als er veel ziektedagen bij het personeel zijn dan kost dat veel geld. Daarom is enige kennis van Wet verbetering Poortwachter en de WIA noodzakelijk. En wat betekent het voor de werknemers als de werkgever eigenrisicodrager is? En waar moet u op letten bij het instemmen met het verzuimprotocol?

De arbobeleidscyclus

Voor een gestructureerde aanpak van de arbeidsomstandigheden is de arbobeleidcyclus van belang. U leert hoe de cyclus werkt en wanneer de medezeggenschap invloed uit kan oefenen. En wat is het nut van het (instemmingsrechtige) arbobeleidsplan?

 12.45 Lunchpauze

PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gaat over werkdruk, stress en ongewenst gedrag. Deze bron van verzuim en leidt vaak tot hoge kosten. Het risico moet in de RI&E worden opgenomen en er moet voorlichting over worden gegeven. Wat is nu eigenlijk werkdruk, waardoor ontstaat en hoe kan het gereduceerd worden? Wat kan de medezeggenschap doen om het oplossen van werkdruk prioriteit te geven in de organisatie?  Hoe kunt u het arbobeleid beïnvloeden?

16.00 Einde training

<!– Download brochure > –>

Boek

Bij de Arbo training ondernemingsraad gebruiken we het Handboek OR en arbo. In dit praktische boek staat ook de tekst van de Arbowet.

Trainer

OR Academy heeft enkele zeer ervaren arbotrainers die naast trainen en adviseren ook publiceren over OR en arbeidsomstandigheden.

Maatwerk

Als u de Arbo training ondernemingsraad met uw eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wilt volgen dan is dat natuurlijk mogelijk. De OR Academy kan het programma van deze training op het moment dat het u schikt op de door u gewenste locatie verzorgen. We kunnen het programma ook helemaal op maat maken. We inventariseren uw wensen en we maken een programma voor u. Neem hiervoor contact op met een adviseur en we helpen u graag verder (Telefonisch 085 – 0432268 of via de e-mail info@or-academy.nl).

Amersfoort:
07-05-2024 & 14-05-2024
03-07-2024 & 10-07-2024
03-12-2024 & 10-12-2024Utrecht:
06-09-2024 & 13-09-2024 Eindhoven:
10-10-2024 & 17-10-2024

De cursuskosten bedragen € 575,00 per persoon exclusief € 160,00 arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet). Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal. De kosten hiervoor bedragen € 35,00. De totale kosten per persoon bedragen € 770,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief btw.

Een btw vrije training

Bent u werkzaam in een organisatie die de btw niet terug kan vorderen dan is het mogelijk om een btw-vrije training te volgen. Dat is het geval als u bijvoorbeeld werkt bij de overheid of in de zorg. De Academy, waar OR Academy deel van uitmaakt, is namelijk CRKBO-gecertificeerd en daarom door de belastingdienst vrijgesteld van btw. Geef op het aanmeldformulier aan of u een btw-vrije training wilt volgen. Als u zich hiervoor inschrijft, brengen wij hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening. Meer hierover leest u hier.

Korting mogelijk

Hoe meer mensen uit uw organisatie komen, des te groter is de korting! Wanneer u de Arbo training ondernemingsraad tegelijkertijd boekt voor meer collega’s, ontvangt u automatisch een aantrekkelijke korting op de cursusprijs:

 • 2e deelnemer: 10% korting;
 • 3e deelnemer: 15% korting;
 • 4e deelnemer: 20% korting;
 • 5e en meerdere deelnemers: 25% korting.

Offerte berekenen

Door een kort formuliertje in te vullen kunt u direct de prijs van uw cursus berekenen. (Klik op de offertebutton aan de rechterkant) Deze sturen wij u per e-mail toe.

Annuleringsregeling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan de Arbo training ondernemingsraad kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt de OR Academy de totale cursusprijs in rekening. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Meer over onze voorwaarden vindt u hier

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 54 reviews
Martine van Bemmel
Nov 22, 2022
 by Martine van Bemmel
Leerzaam
Naam organisatie*: Belastingdienst

Leerzame cursus. De bevlogenheid van de trainer is zeer aanstekelijk. De toch wat taaie materie weet hij tot leven te brengen.

R. Waaijer
Nov 22, 2022
 by R. Waaijer
nieuwe inzichten
Naam organisatie*: Gemeente Heemskerk

Behoorlijk complete cursus met nieuwe inzichten. Er wordt goed ingegaan op vragen en de inhoud is zeker goed toepasbaar voor onze OR-praktijk.

Colinda Straver
Nov 5, 2022
 by Colinda Straver
Inzichten gekregen
Naam organisatie*: Stichting Fokus Exploitatie

Simon Troost is een goede trainer die op een geanimeerde wijze je inzichten geeft in arbo processen in een organisatie. Door van de hoed en de rand te weten kun je als OR meepraten en suggesties geven om het arbobeleid nog beter te maken.

Ana van Unen
Jun 14, 2022
 by Ana van Unen
Erg informatief
Naam organisatie*: Eurotec

De cursus was heel erg informatief, leerzaam. Ik ben heel tevreden over hoe de cursus is gegeven. We hebben veel kennis opgedaan en de trainer was heel goed.

Tessa van Tongeren
Jun 10, 2022
 by Tessa van Tongeren
Afwisseling
Naam organisatie*: Savant zorg

Zeer leerzaam Aansluitend op de behoefte en persoonlijke vragen. De afwisseling en niet te strak was fijn.

Joyce v/d Laar
Jun 9, 2022
 by Joyce v/d Laar
Leerzame cursus
Naam organisatie*: SNA Europe

Leerzame cursus! goede communicatie en leuk om van andere bedrijven te horen hoe ze daar omgaan met arbo.

Mirjam Hagedoorn
Apr 11, 2022
 by Mirjam Hagedoorn
goed toepasbaar
Naam organisatie*: Sika Nederland

De cursus was heel informatief en goed toepasbaar. De trainer was erg enthousiast en had verstand van zaken.

Rob van Bergenhenegouwen
Apr 9, 2022
 by Rob van Bergenhenegouwen
waardevol
Naam organisatie*: NIBE Energietechniek

Waardevol en interessante cursus. De cursus kwam overeen met mijn verwachtingen.

Ferdie Baaij
Jan 29, 2022
 by Ferdie Baaij
boeiend
Naam organisatie*: SOR

Fantastisch, boeiend. Grote complimenten!

Albert Kokkeler
Jul 5, 2021
 by Albert Kokkeler
Verdiepend
Naam organisatie*: Kids foundation

Geslaagd en verdiepend. Simon geeft op een heel prettige wijze de training en gaat in op vragen, zijwegen, etc.

Page 1 of 6:
«
 
 
1
2
3
 
»
 
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

OVER DEZE CURSUS

Duur:

2 dagen

Prijs:

€575 (ex. accommodatie)

Deelnemers:

15

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: