Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Training OR en financiën in 2 dagen

Meer inzicht in financiële besluiten

Ook dit jaar ontvangt u als OR weer het jaarverslag met de financiële jaarrekening, voor overleg met uw bestuurder. Voor veel OR-leden is dat geen gesneden koek. Soms is het moeilijk financiële cijfers te doorgronden. Daarnaast krijgen veel organisaties te maken met ingrijpende veranderingen zoals afslankingen, reorganisaties en fusies. Daarbij spelen financiën een grote rol. Dit gaat vaak samen met nieuwe leningen en investeringen. De OR is daarbij een belangrijke onderhandelingspartner, die optimaal gebruik moet maken van zijn adviesrecht.

In deze basiscursus leren OR-leden en leden van financiële commissies beter grip krijgen op financiële rapportages. We behandelen op de eerste dag alle financiële informatie, die een OR met de bestuurder moet bespreken. Op de tweede dag gaan wij in op de rol van de OR bij belangrijke besluiten zoals reorganisaties, fusies en grote investeringen.

U leert tijdens de training OR en financiën in 2 dagen de werkelijkheid achter de cijfers snel te doorgronden en u ziet hoe financieel gezond uw eigen organisatie eigenlijk is. U gaat aan de slag met de financiële APK en zo brengt u uw organisatie financieel in kaart. Hierdoor kunt u beter met uw bestuurder in gesprek.

Resultaat training OR en financiën

Als u de basistraining gevolgd heeft dan kunt u aan de slag. De resultaten zijn:

  • U kent de belangrijkste financiële begrippen
  • U kunt alle financiële informatie van uw organisatie beter analyseren
  • U herkent sneller de gevarensignalen voor dreigende financiële problemen
  • U leert welke rol de OR daarbij moet spelen
  • U leert hoe de OR nieuwe leningen en investeringen moet beoordelen
  • U krijgt meer inzicht in uw eigen cijfers

Bij de training OR en financiën, financiële besluiten effectief beïnvloeden, maken we gebruik van het Praktijkboek OR en financiën. Voor de training OR en financiën in 2 dagen krijgt u een intakeformulier waar u uw vragen en opmerkingen kunt zetten. De trainer kan dan beter rekening houden met uw situatie.

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 50 reviews
 by Thijs Postma
Interessante cursus
Naam organisatie*: Heerema Marine Contractors

Interessante cursus van 2 dagen waarbij het algemene deel van de rol OR versus Financien werd besproken met pointers om op te letten als OR. En op de 2de dag ook specifiek toegespitst op de daadwerkelijke cijfers welke in een jaarverslag komen en hoe deze te bekijken vanuit OR oogpunt. Actieve interactie tussen de deelnemers en trainer werd goed gestimuleerd wat de training extra nuttig maakte.

 by Emiel de Boer
Goed geregeld
Naam organisatie*: ACV

Goed geregeld, duidelijk verhaal

 by M. Wilms
Erg fijn
Naam organisatie*: Forte GGZ

Heel fijn, veel inzichten gekregen die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

 by Lindy Boven
Leerzaam
Naam organisatie*: ACV

Erg leerzaam. Het is een leuke cursus die goed is opgezet.

 by Richard Hemmen
Theorie levend gemaakt
Naam organisatie*: Antea groep

Goed, informatief en leerzaam. Dag 2 heeft echt meerwaarde omdat de theorie levend wordt gemaakt a.h.v. cijfers van de eigen organisatie. Je leert werken met de financiele begrippen. Zeker aan te bevelen!

 by P. Stojanovic
Duidelijk
Naam organisatie*: VWE

Keurig, rustig en een duidelijke uitleg en mooie voorbeelden.

 by David Bruijn
extra inzicht
Naam organisatie*: VWE Automotive

Erg interessante cursus. Het geeft extra inzicht over de balans van de organisatie. Fijn om extra handvatten te hebben. Erg fijne manier om zo training te krijgen. Uitgebreide antwoorden van de trainer & andere cursisten.

 by Mustapha
Prima
Naam organisatie*: St. Sterker

Prima. Hier kan als OR-lid hiermee verder.

 by Sander Koole
Begrijpelijk
Naam organisatie*: De Hoogstraat revalidatie

De cursus was leuk, informatief en begrijpelijk.

 by Liesbeth van de Wal
afwisselend
Naam organisatie*: Basalt

Leerzame cursus. Een goede opbouw en afwisselend.

Page 1 of 5:
«
 
 
1
2
3
4
5
 
»
 

OR-leden en leden van de commissie Financiën die de financiële rapportages willen begrijpen om het beleid beter te doorgronden.

De Training OR en financiën in 2 dagen heeft het volgende programma:

Voor de training

U ontvangt vooraf een schriftelijke vragenlijst. De trainer kan hiermee beter inspelen op uw situatie en uw vragen. U neemt uw eigen cijfers meer naar de cursus.

Dag 1

9.30 Ontvangst met koffie en thee

Informeel kennismaken in een ongedwongen sfeer, ervaringen uitwisselen

10.00 De start van de training

We beginnen met de cyclus van strategisch beleid, meerjaren- en jaarbegroting, voortgangsrapportages, jaarverslag en jaarrekening. Daarna maakt u kennis met de financiële basisbegrippen: credit, debet, solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, jaarrekening, balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en financiële ratio’s. De rest van de ochtend gaat u aan de slag met de financiële begrippen in kleine werkgroepen.

12.30 U geniet van een heerlijke lunch

13.15 De werkelijkheid achter de cijfers

In de middag gaan we de werkelijkheid achter de cijfers doorgronden. Hoe kan het management resultaten oppoetsen of dempen? Waarom wordt dat gedaan? Wat is de rol van de accountant daarbij? Wanneer geeft hij goedkeuring? Hoe moet de OR daarmee omgaan? Aan het einde van de dag krijgt u advies over hoe u als OR meer invloed krijgt op de financiële planning- en controlcyclus en hoe u beter kunt omgaan met begrotingen en voortgangsrapportages. Bevoegdheden van de ondernemingsraad.

De rol van de OR

We sluiten af de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Welke artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden zijn van belang? Hoe kunt u invloed uitoefenen? Op welke informatie hebt u recht? Wat betekent het als de bestuurder geheimhouding oplegt?

 

Dag 2 training OR en financiën in 2 dagen

10.00 Start 

Eigen cijfers bekijken

Wij bespreken met elkaar de resultaten van de ‘Financiële APK’ van alle deelnemers. We kijken vervolgens naar de kengetallen van uw organisatie. Hoe staat uw organisatie ervoor? U maakt kennis met de gevarensignalen, die wijzen op dreigende financiële problemen. Wie krijgt mogelijk te maken met een reorganisatie of bezuiniging? Moet de OR als klokkenluider optreden? U kijkt naar uw eigen cijfers. Wat kunt u hieruit opmaken?

12.30 Lunchpauze

Cijfers oppoetsen

Vervolgens maakt u kennis met ‘creatief boekhouden’. Het management fraudeert niet, maar resultaten kunnen worden opgepoetst of gedempt? Waarom wordt dat gedaan? Hoe kunt u dit herkennen? Hoe moet de OR daarmee omgaan?

In de tweede helft van de middag komen belangrijke leningen en fusies aan de orde. Hieronder vallen ook overnames door private equity bedrijven (afhankelijk van de groep). Met welke dilemma’s krijgt de OR te maken bij een negatief advies?

De OR is altijd een belangrijke overleg- en onderhandelingspartner van de bestuurder. Daarom sluiten wij de cursus af met geselecteerde tips om resultaten te boeken.

16.00 Einde van de training

Cursusboek

Bij deze training maken we gebruik van het Praktijkboek OR & financiën

Trainer

Deze training OR en financiën in 2 dagen wordt gegeven door Chrétien Sarton, Mark de Koning of Tineke Visser. Zij zijn allemaal een ervaren trainer

Maatwerk

Als u de cursus OR en financiën in 2 dagen met uw eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wilt volgen dan is dat natuurlijk mogelijk. De OR Academy kan deze cursus met dit programma op het moment dat het u schikt op de door u gewenste locatie verzorgen. Het is ook mogelijk om het programma helemaal aan te passen op uw wensen. We kunnen bijvoorbeeld de begroting doorlopen. Neem hiervoor contact op met een adviseur en we helpen u graag verder (Telefonisch 085 – 0432268 of via de e-mail info@or-academy.nl).

Utrecht:
17-06-2024 & 01-07-2024
10-10-2024 & 07-11-2024
10-12-2024 & 17-12-2024Eindhoven:
10-09-2024 & 17-09-2024

De cursuskosten voor de training OR en financiën in 2 dagen bedragen € 575,00 per persoon exclusief € 160,00 arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet). Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal. De kosten hiervoor bedragen € 35,00. De totale kosten per persoon bedragen € 770,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief btw.

Een btw vrije training

Bent u werkzaam in een organisatie die de btw niet terug kan vorderen dan is het mogelijk om een btw-vrije training te volgen. Dat is het geval als u bijvoorbeeld werkt bij de overheid of in de zorg. De Academy, waar OR Academy deel van uitmaakt, is namelijk CRKBO-gecertificeerd en daarom door de belastingdienst vrijgesteld van btw. Geef op het aanmeldformulier aan of u een btw-vrije training wilt volgen. Als u zich hiervoor inschrijft, brengen wij hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening. Meer hierover leest u hier.

Korting mogelijk

Hoe meer mensen uit uw organisatie komen, des te groter is de korting! Wanneer u tegelijkertijd boekt voor meer collega’s, ontvangt u automatisch een aantrekkelijke korting op de cursusprijs:

  • 2e deelnemer: 10% korting;
  • 3e deelnemer: 15% korting;
  • 4e deelnemer: 20% korting;
  • 5e en meerdere deelnemers: 25% korting.

Offerte berekenen

Door een kort formuliertje in te vullen kunt u direct de prijs van uw cursus berekenen. (Klik op de offertebutton aan de rechterkant) Deze sturen wij u per e-mail toe.

Annuleringsregeling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan de cursus OR en financiën in 2 dagen kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt de OR Academy de totale cursusprijs in rekening. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Meer over onze voorwaarden vindt u hier.

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 50 reviews
Thijs Postma
Apr 24, 2023
 by Thijs Postma
Interessante cursus
Naam organisatie*: Heerema Marine Contractors

Interessante cursus van 2 dagen waarbij het algemene deel van de rol OR versus Financien werd besproken met pointers om op te letten als OR. En op de 2de dag ook specifiek toegespitst op de daadwerkelijke cijfers welke in een jaarverslag komen en hoe deze te bekijken vanuit OR oogpunt. Actieve interactie tussen de deelnemers en trainer werd goed gestimuleerd wat de training extra nuttig maakte.

Emiel de Boer
Jan 20, 2023
 by Emiel de Boer
Goed geregeld
Naam organisatie*: ACV

Goed geregeld, duidelijk verhaal

M. Wilms
Jan 13, 2023
 by M. Wilms
Erg fijn
Naam organisatie*: Forte GGZ

Heel fijn, veel inzichten gekregen die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Lindy Boven
Dec 11, 2022
 by Lindy Boven
Leerzaam
Naam organisatie*: ACV

Erg leerzaam. Het is een leuke cursus die goed is opgezet.

Richard Hemmen
Sep 29, 2022
 by Richard Hemmen
Theorie levend gemaakt
Naam organisatie*: Antea groep

Goed, informatief en leerzaam. Dag 2 heeft echt meerwaarde omdat de theorie levend wordt gemaakt a.h.v. cijfers van de eigen organisatie. Je leert werken met de financiele begrippen. Zeker aan te bevelen!

P. Stojanovic
Jun 16, 2022
 by P. Stojanovic
Duidelijk
Naam organisatie*: VWE

Keurig, rustig en een duidelijke uitleg en mooie voorbeelden.

David Bruijn
Jun 15, 2022
 by David Bruijn
extra inzicht
Naam organisatie*: VWE Automotive

Erg interessante cursus. Het geeft extra inzicht over de balans van de organisatie. Fijn om extra handvatten te hebben. Erg fijne manier om zo training te krijgen. Uitgebreide antwoorden van de trainer & andere cursisten.

Mustapha
Feb 27, 2022
 by Mustapha
Prima
Naam organisatie*: St. Sterker

Prima. Hier kan als OR-lid hiermee verder.

Sander Koole
Nov 26, 2021
 by Sander Koole
Begrijpelijk
Naam organisatie*: De Hoogstraat revalidatie

De cursus was leuk, informatief en begrijpelijk.

Liesbeth van de Wal
Nov 25, 2021
 by Liesbeth van de Wal
afwisselend
Naam organisatie*: Basalt

Leerzame cursus. Een goede opbouw en afwisselend.

Page 1 of 5:
«
 
 
1
2
3
4
5
 
»
 
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

OVER DEZE CURSUS

Duur:

2 dagen

Prijs:

€575 (ex. accommodatie)

Deelnemers:

15

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: