Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Training OR voorzitter en secretaris in 2 dagen

Leiding geven aan de ondernemingsraad

Als voorzitter, vice-voorzitter en (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad geeft u leiding aan de ondernemingsraad. U vormt samen het dagelijks bestuur (DB) en u zorgt ervoor dat de ondernemingsraad (OR) goed kan functioneren. U ‘managet’ als het ware de OR en laat iedereen optimaal tot zijn recht komen. Maar hoe pakt u dat in de praktijk aan? Hoe vult u uw taken als DB in? Wie neemt welke taken voor zijn/haar rekening? Hoe treedt u naar buiten? Als voorzitter of (ambtelijk) secretaris doet u dit zonder leidinggevende bevoegdheden en dat valt niet altijd mee. Hoe kunt u toch sturen? Tijdens de Training OR voorzitter en secretaris staat u in 2 dagen stil bij uw rol in de OR en wordt de taakverdeling tussen voorzitter en (ambtelijk) secretaris helder. Daarnaast leert u belangrijke vaardigheden zoals vergadertechnieken, notuleren, planmatig werken, motiveren en feedback geven.

Resultaat na de training voor OR voorzitter en secretaris:

  • U staat stil bij de taakverdeling binnen het DB.
  • U krijgt meer inzicht in de rol van het DB.
  • U leert effectief vergaderen.
  • U kunt iemand feedbackgeven.
  • U kunt een heldere agenda maken.
Bij deze training maken we gebruik van het Praktijkboek managen van de OR. Dit boek ontvangt u op de eerste cursusdag.
Als u alleen meer wilt weten over notuleren en verslagen maken dan kunt u het beste meedoen met de Cursus notuleren.
Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 46 reviews
 by Madeleine van Breda
zeer bruikbaar
Naam organisatie*: Fluxus

Vooral de 2de dag heb ik als zeer bruikbaar ervaren. De eerste dag was vooral bevestigend.

 by Anita vd Akker
prettige cursus
Naam organisatie*: Ons Tweede Huis

Een prettige cursus. veel oja momentjes. Verdiepend.

 by Lies Pilon
informatief
Naam organisatie*: St. Jansdal

De cursus was in de basis informatief. De uitwisseling met andere deelnemers waardevol. Het doel om een goede samenwerking te bewerkstellingen is behaald.

 by Carolien Spoelder
Uitwisseling
Naam organisatie*: Nijenrode

Leerzame cursus. Goed dat er mensen met verschillende functies zijn: uitwisseling.

 by Sylvia Vluttert
Inspirerend
Naam organisatie*: Samen Twente

Helmi is een inspirerende trainer, die meegaat met de groep en niet per se vasthoudt aan het programma. De discussie en wat leeft bij de deelnemers is belangrijk. En dit zonder de essentie van de cursus uit het oog te verliezen. Locatie was toegankelijk en de lunch was heerlijk.

 by C. v. d. Broek
Inspirerend
Naam organisatie*: Parket CVOM

Erg zinvol/Leerzaam/motiverend/inspirerend

 by Ton Schreuder
Tips gekregen
Naam organisatie*: Nibe

Leuke en zeer informatieve cursus. Erg waardevolle tips gekregen om mij beter als secretaris op te kunnen stellen. Er wordt goed ingespeeld op praktijkvoorbeelden.

 by Maarten Verbaaan
verhelderend
Naam organisatie*: Optimizers

De cursus was heel leerzaam en leuk. De casus waren moeilijk, maar erg verhelderend. We hebben nog meer tijd en cursus nodig.

 by Ben Crielaard
Interactie
Naam organisatie*: NS

Zeer leerzaam en een erg leuke interactie!

 by Brunie Mensah
Leerzaam
Naam organisatie*: Parket CVOM

Heel leerzaam en interessant. Het was een leuke en actieve cursus. Helmi is zeer ervaren en dat merk je tijdens de cursus.

Page 1 of 5:
«
 
 
1
2
3
4
5
 
»
 

Voorzitters, plaatsvervangend voorzitters, secretarissen en ambtelijk secretarissen die de hun rol willen verbeteren

De Training OR voorzitter en secretaris in 2 dagen heeft het volgende programma:

Voor de training

U ontvangt vooraf een schriftelijke vragenlijst. De trainer kan hiermee beter inspelen op uw situatie en uw vragen.

Dag 1

9.30 Ontvangst met koffie en thee
Informeel kennismaken in een ongedwongen sfeer, ervaringen uitwisselen

10.00 De start van de training
Tijdens deze training nemen we uw huidige situatie in de OR als uitgangspunt. Hoe ziet u uw ondernemingsraad en uw eigen rol hierin? Vervolgens krijgt u inzicht in de rolverdeling binnen een ondernemingsraad en het dagelijks bestuur. Hoe kunnen voorzitter en secretaris goed samenwerken? Welke aandachtsgebieden en taakverdeling is er binnen een OR? Wat staat hierover in de Wet op de ondernemingsraden?

Leidinggeven zonder macht
De voorzitter heeft geen officiële leidinggevende bevoegdheden. Toch wordt er het nodige van u verwacht. We inventariseren plenair met welke lastige situaties u te maken heeft gekregen in uw dagelijkse praktijk bij het leidinggeven aan de OR. Hoe motiveert u bijvoorbeeld de OR-leden? In werkgroepen zoeken we naar oplossingen voor deze situaties. Vervolgens staven we deze aan de theorie.

12.30 Lunchpauze

Planmatig werken in de OR
Om als OR met de juiste thema’s bezig te zijn en resultaat te behalen, is het belangrijk zijn eigen speerpunten te formuleren in de vorm van een concreet werkplan. We kijken naar de procedurele kant: het opstellen van de jaarplanning, de samenhang met de overlegvergadering met de bestuurder en de faciliteiten waar u wettelijk recht op heeft. En we kijken naar de inhoudelijke kant: aan welke thema’s wil de OR aankomend jaar werken? We bespreken verder de functionaliteit van de eigen OR-agenda en komen we tot verbetervoorstellen.

16.00 Einde dag 1

Dag 2

10.00 Start training
We beginnen de tweede dag van de training OR voorzitter en secretaris met de OR- en overlegvergadering. We behandelen het formuleren van een goede agenda, het voorbereiden van vergaderingen, de theorie achter het besluitvormingsproces tijdens vergaderingen (bijvoorbeeld het BOB-model ) en de aandachtspunten bij het notuleren. U gaat aan de slag met het opstellen van de agenda voor de OR-vergadering. Wat zet u op de agenda en op welke wijze?

Vergadertechnieken voor de OR
Tijdens de OR- en Overlegvergadering gaat er regelmatig iets mis. De vergaderingen lopen uit en er worden geen besluiten genomen. U leert vervolgens hoe u een vergaderpunt kunt inleiden, hoe u een discussie kunt leiden (bijvoorbeeld met het BOB-model ) en hoe u moet ingrijpen bij disfunctioneel gedrag van deelnemers aan de vergadering. Tot slot krijgt u tips voor het bevorderen van de besluitvorming.

13.00 Lunchpauze

Inleiding Feedback geven
We bespreken de meerwaarde van feedback geven en behandelen het zogenaamde ‘Johari Window’. We behandelen de theorie achter het geven van feedback aan groepen en het voeren van tweegesprekken. We oefenen onderling met het voeren van feedbackgesprekken. We koppelen de opgedane ervaringen terug aan de groep.

16.00 Einde programma

<!– Download brochure > –>

Boeken

Cursus praktijkboek 'Managen van de OR' Bij deze training voor de OR voorzitter en secretaris maken we gebruik van het Praktijkboek managen van de OR

 

Trainer

Deze training wordt gegeven door een ervaren trainer

 

 

Maatwerk

Als u de cursus OR voorzitter en secretaris met uw eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wilt volgen dan is dat natuurlijk mogelijk. De OR Academy kan deze cursus met dit programma op het moment dat het u schikt op de door u gewenste locatie verzorgen. Het is ook mogelijk om het programma helemaal aan te passen op uw wensen. De cursus kan dan bijvoorbeeld uitgebreid worden met onderwerpen die in uw organisatie spelen. Neem hiervoor contact op met een adviseur en we helpen u graag verder (Telefonisch 085 – 0432268 of via de e-mail info@or-academy.nl).

Vol geboekt:
15-04-2024 & 22-04-2024 Amsterdam:
14-05-2024 & 28-05-2024 Arnhem:
01-07-2024 & 15-07-2024
03-12-2024 & 17-12-2024Utrecht:
05-09-2024 & 12-09-2024 Amersfoort:
04-11-2024 & 11-11-2024

De kosten voor de cursus OR voorzitter en secretaris bedragen € 575,00 per persoon exclusief € 160,00 arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet). Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal. De kosten hiervoor bedragen € 35,00. De totale kosten per persoon bedragen € 770,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief btw.

Een btw vrije training

Bent u werkzaam in een organisatie die de btw niet terug kan vorderen dan is het mogelijk om een btw-vrije training te volgen. Dat is het geval als u bijvoorbeeld werkt bij de overheid of in de zorg. De Academy, waar OR Academy deel van uitmaakt, is namelijk CRKBO-gecertificeerd en daarom door de belastingdienst vrijgesteld van btw. Geef op het aanmeldformulier aan of u een btw-vrije training wilt volgen. Als u zich hiervoor inschrijft, brengen wij hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening. Meer hierover leest u hier.

Korting mogelijk

Hoe meer mensen uit uw organisatie komen, des te groter is de korting! Wanneer u tegelijkertijd boekt voor meer collega’s, ontvangt u automatisch een aantrekkelijke korting op de cursusprijs:

  • 2e deelnemer: 10% korting;
  • 3e deelnemer: 15% korting;
  • 4e deelnemer: 20% korting;
  • 5e en meerdere deelnemers: 25% korting.

Offerte berekenen

Door een kort formuliertje in te vullen kunt u direct de prijs van uw cursus berekenen. (Klik op de offertebutton aan de rechterkant) Deze sturen wij u per e-mail toe.

Annuleringsregeling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan de cursus OR voorzitter en secretaris kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt de OR Academy de totale cursusprijs in rekening. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Meer over onze voorwaarden vindt u hier

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 46 reviews
Madeleine van Breda
Sep 26, 2023
 by Madeleine van Breda
zeer bruikbaar
Naam organisatie*: Fluxus

Vooral de 2de dag heb ik als zeer bruikbaar ervaren. De eerste dag was vooral bevestigend.

Anita vd Akker
Jun 30, 2023
 by Anita vd Akker
prettige cursus
Naam organisatie*: Ons Tweede Huis

Een prettige cursus. veel oja momentjes. Verdiepend.

Lies Pilon
Jun 7, 2023
 by Lies Pilon
informatief
Naam organisatie*: St. Jansdal

De cursus was in de basis informatief. De uitwisseling met andere deelnemers waardevol. Het doel om een goede samenwerking te bewerkstellingen is behaald.

Carolien Spoelder
May 31, 2023
 by Carolien Spoelder
Uitwisseling
Naam organisatie*: Nijenrode

Leerzame cursus. Goed dat er mensen met verschillende functies zijn: uitwisseling.

Sylvia Vluttert
Nov 29, 2022
 by Sylvia Vluttert
Inspirerend
Naam organisatie*: Samen Twente

Helmi is een inspirerende trainer, die meegaat met de groep en niet per se vasthoudt aan het programma. De discussie en wat leeft bij de deelnemers is belangrijk. En dit zonder de essentie van de cursus uit het oog te verliezen. Locatie was toegankelijk en de lunch was heerlijk.

C. v. d. Broek
Jul 13, 2022
 by C. v. d. Broek
Inspirerend
Naam organisatie*: Parket CVOM

Erg zinvol/Leerzaam/motiverend/inspirerend

Ton Schreuder
Jul 7, 2022
 by Ton Schreuder
Tips gekregen
Naam organisatie*: Nibe

Leuke en zeer informatieve cursus. Erg waardevolle tips gekregen om mij beter als secretaris op te kunnen stellen. Er wordt goed ingespeeld op praktijkvoorbeelden.

Maarten Verbaaan
Jul 6, 2022
 by Maarten Verbaaan
verhelderend
Naam organisatie*: Optimizers

De cursus was heel leerzaam en leuk. De casus waren moeilijk, maar erg verhelderend. We hebben nog meer tijd en cursus nodig.

Ben Crielaard
Jul 6, 2022
 by Ben Crielaard
Interactie
Naam organisatie*: NS

Zeer leerzaam en een erg leuke interactie!

Brunie Mensah
Jul 5, 2022
 by Brunie Mensah
Leerzaam
Naam organisatie*: Parket CVOM

Heel leerzaam en interessant. Het was een leuke en actieve cursus. Helmi is zeer ervaren en dat merk je tijdens de cursus.

Page 1 of 5:
«
 
 
1
2
3
4
5
 
»
 
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

OVER DEZE CURSUS

Duur:

2 dagen

Prijs:

€575 (ex. accommodatie)

Deelnemers:

15

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: