Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Workshop Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vervangt de BOPZ en is ingegaan op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van de cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen. Het maakt niet uit waar zij die zorg krijgen. Dat kan op een woonvorm of ziekenhuis zijn, maar ook thuis. Het gaat daarbij om zorg die de cliënt misschien niet wil hebben zoals verplichte inname van medicijnen, onvrijwillige opname in een zorginstelling of om opgesloten te worden.

De zorgaanbieder moet een beleidsplan hebben. De cliëntenraad heeft dan instemmingsrecht. Er moet ook een functionaris zijn die de onvrijwillige zorg bewaakt. De cliëntenraad heeft adviesrecht bij de aanstelling van deze functie. De zorgaanbieder moet verder met een analyse komen waar de cliëntenraad op kan reageren. Kortom de clienteraad heeft een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang. Tijdens onze workshop informeren we u over de hoofdlijnen van de wet en bespreken we de rol van de cliëntenraad daarbij. De workshop is ‘s ochtends.

Resultaat na de workshop Cliëntenraad en de Wet zorg en dwang:

 • U kent de hoofdlijnen van de wet.
 • U weet welke rol de cliëntenraad kan spelen.
 • U krijgt meer inzicht in onvrijwillige zorg.
 • U weet welke bevoegdheden u hebt.
 • U kunt eenvoudiger in gesprek met de bestuurder over de Wet zorg en dwang.

Meer informatie over de wet vindt u hier.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Deze workshop is bedoeld voor leden van (centrale) cliëntenraden, Patiënten advies raden of andere medezeggenschapsorganen in de zorg en voor ambtelijk secretarissen en cliëntenraad ondersteuners.

Het programma van de workshop over de Wet zorg en dwang ziet er als volgt uit:

9.30 De koffie en de thee staan voor u klaar

10.00 De cursus begint

Een korte kennismaking en inleiding over de Wet zorg en dwang. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Aanleiding en doelen van de Wet zorg en dwang
 • Verschillen met de oude wetgeving
 • voor wie is de wet bedoeld?
 • Zorgplan en functionaris
 • Rol vertrouwenspersoon
 • Analyse onvrijwillige zorg

Na een korte pauze bespreken we de rol van de cliëntenraad. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De visie van de clientenraad op onvrijwillige zorg
 • De bevoegdheden van de clientenraad
 • Invloed op de analyse onvrijwillige zorg
 • Plan van aanpak

12.30 einde programma (geen lunch)

 

Maatwerk

Als u deze cursus alleen met uw eigen cliëntenraad wilt volgen dan is dat natuurlijk mogelijk. Wij kunnen deze cursus op een moment dat het u schikt bij u op de instelling verzorgen.  Neem contact op met een adviseur van de OR Academy (Telefonisch 085 – 0432268  of via de e-mail info@or-academy.nl).

De cursuskosten bedragen € 175,00 per persoon exclusief € 40,00 arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee). Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal. De kosten hiervoor bedragen € 15,00. De totale kosten per persoon bedragen € 230,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief btw.

Een btw vrije training

Bent u werkzaam in een organisatie die de btw niet terug kan vorderen dan is het mogelijk om een btw-vrije training te volgen. Dat is het geval als u bijvoorbeeld werkt bij de overheid of in de zorg. De Academy, waar OR Academy deel van uitmaakt, is namelijk CRKBO-gecertificeerd en daarom door de belastingdienst vrijgesteld van btw. Geef op het aanmeldformulier aan of u een btw-vrije training wilt volgen. Als u zich hiervoor inschrijft, brengen wij hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening. Meer hierover leest u hier.

Korting mogelijk

Hoe meer mensen uit uw organisatie komen, des te groter is de korting! Wanneer u tegelijkertijd boekt voor meer collega’s, ontvangt u automatisch een aantrekkelijke korting op de cursusprijs:

 • 2e deelnemer: 10% korting;
 • 3e deelnemer: 15% korting;
 • 4e deelnemer: 20% korting;
 • 5e en meerdere deelnemers: 30% korting.

Offerte berekenen

Door een kort formuliertje in te vullen kunt u direct de prijs van uw cursus berekenen. (Klik op de offertebutton aan de rechterkant) Deze sturen wij u per e-mail toe.

Annuleringsregeling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan deze cursus kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt de OR Academy de totale cursusprijs in rekening. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Meer over onze voorwaarden vindt u hier

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

OVER DEZE CURSUS

Duur:

0,5 dag

Prijs:

€175 (ex. accommodatie)

Deelnemers:

15

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: