Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad

langer doorwerken 9Wanneer uw organisatie gegroeid is tot meer dan 50 medewerkers dan verplicht de wet u tot het oprichten van een ondernemingsraad. De plicht tot het instellen van een ondernemingsraad (OR) ligt bij de ondernemer, maar de medewerkers kunnen ook het initiatief nemen. Zij krijgen soms steun van de vakbonden. De grootte van uw organisatie bepaalt het aantal leden van de OR. In artikel 6 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat precies uit hoeveel leden de OR bestaat. Als er tussen de 50 en 100 medewerkers zijn dan heeft de OR 5 leden. Heeft u meer dan 100 medewerkers dan kan de OR bestaan uit 7 tot maximaal 25 mensen leden. U hebt niet meteen een OR. Waar moet u op letten? U vindt hieronder een stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad.

Stap 1: De behoeftepeiling

Als ondernemer dient u binnen uw organisatie op onderzoek uit te gaan om te peilen of er behoefte is aan het oprichten van een ondernemingsraad en of er eventueel personeelsleden zijn die zich als kandidaat beschikbaar willen stellen voor de OR-verkiezingen. Soms komt die behoefte onder uw personeel voort uit noodzaak, namelijk wanneer er veranderingen optreden binnen de organisatie.

Stap 2: De voorbereidingscommissie

Als er behoefte is aan een OR dan kunt u een voorbereidingscommissie samenstellen. Deze commissie bestaat doorgaans uit de bestuurder of HR en twee tot drie medewerkers. Belangrijk is dat alle onderdelen van de organisatie hierbij vertegenwoordigd zijn. Kijk ook naar de rol van de vakbonden. Stel vast wat de taak van deze commissie is en ga vervolgens aan de slag met een voorlopig reglement.

Stap 3: Het voorlopig reglement

Wanneer het oprichten van een OR concreter wordt, dan verplicht de WOR u tot het opstellen van een voorlopig reglement. Daarin legt u diverse zaken zodat de verkiezingen kunnen worden gehouden. De SER heeft een voorbeeld reglement ontwikkeld die u kunt gebruiken.

Stap 4: Werving van kandidaten

Het werven van kandidaten is een belangrijke stap bij het oprichten van een ondernemingsraad. Het is immers belangrijk dat u kandidaten vindt onder uw personeelsleden die zich verkiesbaar willen stellen. Enerzijds is het van belang dat u voldoende kandidaten vindt, zodat er ook echt een verkiezing plaats kan vinden en anderzijds is het van belang dat u kandidaten vindt die ook oprecht geïnteresseerd zijn in en competent zijn voor een dergelijke functie. Probeer een representatieve OR te krijgen. OR Academy geeft u enkele tips om kandidaten te werven.

Stap 5: De verkiezingscampagne

Zodra de kandidaten bekend zijn kunt u aan de slag met uw verkiezingen voor de OR. U moet ruchtbaarheid geven aan de verkiezingen, kandidaten moeten zich bekend maken en uiteindelijk moeten er verkiezingen plaatsvinden. Dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker via de digitale weg. Een manier om dat veilig te doen is via OR Vote. U kunt de verkiezingen op maat laten maken. Meer  informatie vindt u hier.

Stap 6: Installatie van de OR

Wanneer de verkiezingen erop zitten heeft u in feite een ondernemingsraad in functie. Vanaf dat moment is het zaak dat er bijeenkomsten worden georganiseerd en dat er een (definitief) OR-reglement en eventueel een OR-convenant met de bestuurder worden opgesteld. Vervolgens is het aan de OR-leden en u als bestuurder om een constructieve werkwijze te ontwikkelen. De meeste OR’en volgen dan een startcursus om goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan.

Vragen

Als u vragen hebt of u wilt begeleiding bij het oprichten van een ondernemingsraad dan is dat mogelijk. We hebben al veel nieuwe OR’en op weg geholpen. Neem contact (085 0432268) op met OR Academy en we helpen u verder.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: