Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

De taken van de OR

Inzicht in de taken van de OR

De ondernemingsraad heeft veel verschillende taken. Soms lijkt het erop dat alles op het bordje van de ondernemingsraad ligt. Wat is er precies geregeld? Voor een deel staan de taken van de OR in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en voor een deel bepaalt de OR zelf wat die oppakt. Dat geeft u veel ruimte. Als u nog twijfelt over de taak van de OR dan kunt u deze checklist eens langslopen om zo meer grip op het OR-werk te krijgen.

Vertegenwoordigen van de achterban

De ondernemingsraad is er in eerste instantie om de achterban te vertegenwoordigen. De achterban heeft u immers gekozen. De achterban van de OR is het personeel van uw organisatie. Daar vallen ook leidinggevenden onder, maar niet de bestuurder. Zo staat het in de WOR. Om namens het personeel te spreken, of te wel vrij vertaald: de OR behartigt de belangen van het personeel. Dat kunnen alle onderwerpen zijn waar het personeel mee te maken krijgt. Het gaat daarbij niet om de individuele belangen van het personeel, maar om zaken die het hele personeel of groepen personeelsleden aangaan. Dat kunnen soms hele kleine groepen zijn. Als bijvoorbeeld de werkomstandigheden van de portiers veranderen dan buigt de OR zich hierover. ook al zijn er misschien maar 4 portiers. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is goed contact tussen ondernemingsraad en de achterban van groot belang.

Overleg voeren

Dat vertegenwoordigen van de achterban gebeurt in overleg met de bestuurder. Daarvoor heeft de OR de Overlegvergaderingen met de bestuurder. De teneur van de wet is daarmee ook duidelijk: in het overleg oplossingen vinden. In de praktijk betekent dat vaak dat u moet lobbyen, netwerken en onderhandelen om resultaten te boeken. Waarover overleggen OR en directie dan? Over alles waarover zij het nodig vinden te overleggen. Dat overleg kan bijvoorbeeld gaan over het dragen van beschermende kleding, de tijden van de pauzes, de sluiting van een vestiging en het verstrekken van een pasje om binnen te komen. En verder is overleg over een aantal onderwerpen in een aantal situaties verplicht.

Andere taken van de OR 

De OR heeft meer taken dan alleen het personeel vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. De ondernemingsraad heeft ook enkele stimulerende taken. Ze zijn in de WOR beschreven. Dat zijn:

Bevorderen dat de arbeidsvoorwaarden en CAO worden nageleefd.

Stimuleren dat de werkgever de Arboregels naleeft.

Bevorderen dat de regels rondom arbeids- en rusttijden worden nageleefd.

Het bevorderen dat medewerkers een werkoverleg hebben.

Bevorderen dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden in de organisatie.

Tegengaan van discriminatie in het bedrijf.

Bevorderen dat een organisatie ook gehandicapte werknemers en allochtonen in dienst neemt.

Bevorderen de zorg van de organisatie voor het milieu.

Rechten en bevoegdheden

Een omvangrijk takenpakket dus. Daarom heeft de OR adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht om al die taken te kunnen oppakken. Deze bevoegdheden staan beschreven in de Wet op de ondernemingsraden. Wilt u hier meer over weten, kijk dan naar ‘Het praktische checklistboek voor de OR’ of ‘De OR in 153 vragen en antwoorden’. Ook kunt u meedoen aan de Basiscursus (W)OR. In een dag bent u op de hoogte van de belangrijkste bevoegdheden.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: