Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Stilstaan bij het pensioen

Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar pensioen is één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat pensioen ook in de medezeggenschap een belangrijke plek in beslag neemt. Door de WOR goed te gebruiken kunt u behoorlijk wat invloed uitoefenen op het thema pensioen. Gebruik deze checklist om te zien wat u moet weten, waar u rekening mee moet houden en welke rechten u als ondernemingsraad heeft.

pensioen kopie
Stilstaan bij het pensioen 2
  • Zorg dat u goed op de hoogte bent van de pensioenontwikkelingen in uw organisatie. Als er iets verandert dan heeft de OR misschien instemmingsrecht (artikel 27 WOR lid 1a) .
  • Er zijn vaak drie partijen betrokken zijn bij het sluiten en uitvoeren van een pensioenregeling. Dat zijn de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder (pensioenfonds). De werkgever is niet verplicht een pensioenregeling aan te bieden aan zijn werknemer. Dat is wel het geval als er sprake is van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Dit staat meestal in de cao. Kijk daarom altijd de cao even na als uw OR met pensioen aan de slag wilt gaan.
  • Kijk of u instemmingsrecht als de pensioenovereenkomst wordt vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. Dat betekent dat u instemmingsrecht hebt als de pensioenen zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of een buitenlandse pensioenuitvoerder. De OR heeft geen instemmingsrecht als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. 
  • Veel ondernemingsraden vinden pensioenen een ingewikkeld onderwerp. U hebt het recht om een deskundige in te huren (artikel 22.2 WOR). Maak daar gebruik van, maar meldt dit wel aan de bestuurder. Hij moet immers de pensioendeskundige betalen.
  • Maak gebruik van uw scholingsrecht. Volg voldoende scholing op dit gebied. De OR zou moeten zorgen dat hij tenminste voldoende basiskennis heeft om te kunnen onderscheiden welke besluiten gevolgen hebben op het pensioenresultaat.
  • Zoals u misschien weet is in artikel 31 van de WOR het informatierecht van de OR geregeld. Er is zelfs een apart artikel over de pensioenen. Dat is artikel 31f WOR. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement. Vraag de benodigde informatie op, want anders kunt u eigenlijk geen gebruik maken van uw instemmingsrecht.
  • Vergeet niet te communiceren met de achterban als u als OR met pensioenen aan de slag gaat. Er hangt voor de achterban veel vanaf. Een verandering in de pensioenregeling raakt werknemers in hun portemonnee.
  • Als de pensioenregeling verandert dan is communicatie en transparantie naar het personeel van groot belang. Vraag aan de bestuurder om dit goed en zorgvuldig te doen.
OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: