Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Stappenplan instemmingsrecht OR

Het instemmingsrecht is een belangrijk recht van een OR en een PVT. Dit recht is voor de OR veel uitgebreider dan voor de PVT. U kunt hiermee het beleid beïnvloeden. Hieronder treft u een handige checklist voor het omgaan met een instemmingsverzoek. Loop de punten van het stappenplan instemmingsrecht OR door en kijk of het instemmingsverzoek van de bestuurder akkoord is.

1. Let op dat de instemmingsaanvraag met de bijbehorende regeling door de bestuurder schriftelijk wordt ingediend.

2. Accepteer geen eenzijdig opgelegde termijn voor de officiële reactie van de OR of PVT. Bespreek met de bestuurder welke termijn redelijk is. Bedenk dat u misschien nog aanvullende informatie nodig heeft of dat u de achterban nog wilt benaderen.

3. Beoordeel het instemmingsverzoek op:

– De beweegredenen voor het voorgenomen besluit.

– De schets van de huidige situatie.

– De ervaringen met de huidige regeling, systeem of reglement.

– De argumenten waarom tot vaststelling, wijziging of intrekking wordt overgegaan.

– Het voorgenomen besluit

– De voorgestelde regeling met het doel, alsmede de gevolgen voor de organisatie.

– Reden van juist deze regeling. Welke alternatieven zijn er overwogen?

– De personele gevolgen van het besluit

– Welke andere gevolgen heeft het voorgenomen besluit?

4 Hoe wordt de uitvoering van het besluit geregeld en hoe is de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarbij betrokken? Kijk daarbij naar:

– De gewenste ingangsdatum

– De datum van instemming door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

– Als de informatie niet volledig is om het instemmingsverzoek te kunnen beoordelen vraag dan schriftelijk om verheldering van onduidelijkheden. Vergeet niet de datum te vermelden wanneer u de informatie wilt hebben.

5 Neem contact op met werknemers die geconfronteerd zullen worden met de (nieuwe) regeling. Vraag ze wat ze ervan vinden, neem dit mee voor de bespreking van het instemmingsverzoek.

6 Maak in uw eigen vergadering een lijstje van aspecten die u in de voorgenomen regeling wil veranderen.

7 Bepaal in de eigen vergadering of de raad wel of niet zal instemmen met het (nieuwe) verzoek en – in het geval van een negatief besluit – stel gezamenlijk de argumenten vast.

8 Laat de (ambtelijk)secretaris en/of voorzitter het schriftelijk antwoord op het instemmingsverzoek opstellen op basis van het standpunt van de OR of PVT.

9 Zorg ervoor dat de bestuurder schriftelijk laat weten wat zijn definitieve besluit is en per wanneer hij dat zal uitvoeren.

10 Bespreek tenminste in één overlegvergadering de voorgenomen (intrekking van de) regeling. Probeer uw doelen en wensen te realiseren.

11 Blokkeer de eventuele invoering of afschaffing van een regeling waarmee uw OR niet heeft ingestemd met een schriftelijke nietigverklaring. De bestuurder is verplicht in zo’n geval de kantonrechter in te schakelen. Hij kan natuurlijk ook zijn voorgenomen besluit intrekken.

Meer c9789058716415 480x600 1hecklisten

Dit is één van de vele checklisten uit ‘Het praktische checklistboek voor de OR’ van Wanne van den Bijllaardt en Marian van der Pol. U treft in dit boek checklists aan over alle bevoegdheden van de OR en over inhoudelijke onderwerpen zoals arbo en reorganisaties. Als u meer over de OR-bevoegdheden wilt weten dan kunt u de Basiscursus (W)OR bij OR Academy volgen. Voor de PVT is er de Basiscursus PVT. In één dag bent u op de hoogte van de belangrijkste artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: