Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Het schrijven van adviezen

cursus uitleg 11Het adviesrecht is een belangrijk recht van de OR. Het is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Iedere OR geeft op grond van dit artikel wel eens advies aan de bestuurder. Er ligt een voorgenomen besluit van de bestuurder en moet u advies over geven voordat het een definitief besluit kan worden. In artikel 25, lid 3 (WOR) staat waaraan een adviesaanvraag moet voldoen. Toch valt het schrijven van adviezen niet mee. Wat moet er in uw advies staan en hoe schrijft u een goed advies?

Negatief en positief

Over het advies geven bestaan misverstanden en is de aanpak van iedere OR‘en verschillend. Allereerst zien we dat OR’en de begrippen negatief advies of positief advies gebruiken. Dat hoeft formeel niet. Deze begrippen staan niet in de WOR en komen meer uit de praktijk voort. Ook schrijven bestuurders in de adviesaanvraag dat hij binnen een bepaalde termijn een positief advies van de OR wil hebben. Dat is niet in de wet geregeld.

Concept

In adviezen staat soms aan het einde ‘Ja, mits….’ of ‘Nee, tenzij……’ Dit zijn ook variaties op de praktijk, maar niet uit de WOR. Het risico is dat de bestuurder met ‘ja, mits’ het voorgenomen besluit gaat uitvoeren. De OR is immers akkoord gegaan… U kunt de begrippen ‘Ja, mits’ en ‘Nee tenzij’ gebruiken, maar zet ze in een concept advies. Als de OR een concept advies geeft de OR al aan welke kant hij op wil met het voorgenomen besluit en wat er “bijgebogen” dient te worden wil de OR akkoord gaan. Ze zijn bedoeld om te onderhandelen. Als u met een concept advies werkt, zet dat dan heel duidelijk op elke bladzijde dat het om een concept gaat.

Adviesaanvraag

In een adviesaanvraag van de bestuurder moet staan wat het voorgnomen besluit is, wat de motieven zijn voor het besluit, de te verwachten gevolgen voor het personeel en de maatregelen om die gevolgen op te vangen. In artikel 25 van de WOR staat nergens hoe het advies van de OR moet worden opgebouwd, maar in praktijk volgen OR’en de opbouw van de advies-vraag van de bestuurder.

De opbouw

De opbouw van een advies van de OR is niet de de WOR uitgewerkt. Het kan er als volgt uitzien. Ten eerste de aanbiedingsbrief aan de bestuurder met als (belangrijke) bijlage het advies van de OR. Het advies zelf kan bestaan uit:

1) Inleiding;

2) Voorgeschiedenis adviesaanvraag;

3) De adviesaanvraag algemeen;

4) Het voorgenomen besluit;

5) Overdenkingen van de OR;

6) De gevolgen voor de organisatie;

7) De gevolgen voor de medewerkers;

8) De procedure;

9) Het advies van de OR en

10) Ondertekening door voorzitter en secretaris van de OR.

Een advies kan twee kantjes zijn, maar ook veel uitgebreider. Probeer in ieder geval zo volledig mogelijk te zijn. Belangrijk is te noemen op welke bedrijfsdocumenten (of eigen onderzoeksrapporten) de OR zich baseert en wanneer er over het voorgenomen besluit is gesproken. Als er later discussie ontstaat dan kunt u alles zo terugvinden in uw advies.

Als u uw schrijfvaardigheden wilt verbeteren volg dan de training Notities schrijven.  Als u meer over de WOR wilt weten volg dan de Basiscursus (W)OR.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: