Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

De OR, bestuurder en toezichthouder

Veel bedrijven moeten nog groeien in hun maatschappelijke rol. Ze moeten leren beter in te spelen op de externe omgeving en daarbij rekening houden met verschillende stakeholders. Medewerkers van organisaties staan midden in de samenleving en weten wat er leeft. Een structurele dialoog en goed samenspel binnen de driehoek van OR, bestuurder en toezichthouder (Raad van Commissarissen) kan helpen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet in te vullen. Moderne medezeggenschap evolueert naar een drieradenmodel, waarin de OR, bestuurder en toezichthouder op basis van gelijkwaardigheid samen nadenken over meervoudige waardecreatie, voor álle stakeholders.

Magazine

De SER heeft hierover een eenmalig magazine gemaakt waarin het belang van een goede relatie en dialoog centraal staan. Daarin staan tips, praktijkverhalen en voorbeelden van een goede samenwerking. Dit magazine is gratis te krijgen. U kunt het hier downloaden.

Tips

Er staan in het magazine onder andere de volgende tips in over het verbeteren van de samenwerking tussen de toezichthouder en de OR:

  1. neem als RvC het initiatief om kennis te maken met de OR, bijvoorbeeld door één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren;
  2. organiseer een hernieuwde kennismaking bij belangrijke wijzigingen in de samenstelling van de RvC of de OR;
  3. initieer daarnaast regulier periodiek overleg met de OR over actuele zaken, relevante ontwikkelingen en de strategie van de onderneming;
  4. las zo nodig ad hoc overleg in;
  5. woon als commissaris twee keer per jaar het overleg bij tussen RvB en OR over de algemene gang van zaken (verplicht);
  6. wees als commissaris aanwezig bij de overlegvergaderingen over adviesplichtige besluiten (verplicht);
  7. neem bepalingen op in het RvC-reglement over de contacten met de OR;
  8. houd de RvB op de hoogte van de contacten tussen RvC en OR, dit creëert draagvlak bij de RvB;
  9. maak heldere afspraken over de manier waarop RvB, RvC en de OR elkaar onderling informeren en hoe de afstemming tussen hen plaatsvindt;
  10. organiseer een netwerk voor commissarissen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

In de training OR en effectief beïnvloeden komt ook de relatie met de toezichthouder aan de orde. Meer informatie over deze training vindt u hier.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: