Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Meer doen met personeelsbeleid

Personeelsbeleid is het gebied waar ondernemingsraden hun betekenis voor de achterban zichtbaar kunnen maken. De onderwerpen zoals het aannamebeleid, scholing en ziekteverzuim zijn immers voor de
meeste medewerkers van belang. Dit soort onderwerpen zijn HR-gerelateerd. Over bijna al die onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemingsraad kan daarmee veel bereiken voor de achterban.

shutterstock 199678907
Meer doen met personeelsbeleid 2
Visie

De ondernemingsraad kan met HR-onderwerpen aan de slag gaan. Verstandig is om je eerst te verdiepen in een visie van de ondernemingsraad op het HR-beleid. Daarbij is het van groot belang dat de or zich goed verdiept in wat het vakgebied HR te bieden heeft. Neem kennis van de ontwikkelingen in de eigen sector, weet welke HR-instrumenten er zijn en welke oplossingen die kunnen bieden voor je eigen organisatie. Werk vervolgens vanuit je visie en ga niet achter iedere vraag van een collega aan. Reageer ook niet meteen op incidenten, maar bekijk altijd of het incident een breder knelpunt betreft. Bepaal in de or ook wie met HR-onderwerpen aan de slag gaat. Je kunt de onderwerpen in de or verdelen of een werkgroep of HR-commissie oprichten.

HR-beleid

Het HR-beleid van een organisatie bestaat uit een beschrijving van hoe HRM de komende jaren gaat bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Met andere woorden: welke personeelsinstrumenten zet de HR-afdeling in om bepaalde doelen van de organisatie te halen. Wat er precies valt onder HR-beleid verschilt van organisatie tot organisatie. Veelvoorkomende onderwerpen van het HRM-beleid zijn personeelsplanning, opleidingen, arbeidsomstandigheden, functioneren van medewerkers en beoordelingen en de uitdiensttreding. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht (artikel 27 WOR) op deze onderwerpen.

Samenwerken met HR

De bestuurder is voor de OR het vaste aanspreekpunt, maar bij veel organisaties ondersteunt de HR-manager de bestuurder in zijn contacten met de OR. Hij is betrokken bij de agendering van de overlegvergaderingen en woont ook vaak de vergaderingen bij. HR zorgt ook vaak voor de uitvoering van de genomen besluiten. HR en ondernemingsraad werken vaak weinig samen. Investeer  in een goede relatie met de HR. Bespreek eens de OR-visie op het HR-beleid met de HR-adviseur. Breng met elkaar in beeld waar de gemeenschappelijke belangen zitten en waar verschillen zijn. Samenwerking kan voor beide partijen voordeel opleveren. Sommige thema’s liggen bij de bestuurder moeilijk, bijvoorbeeld vanwege de kosten. OR en HR kunnen dan samen een strategie bepalen om het onderwerp toch op de agenda te krijgen. De OR kan dan bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel doen. Of HR legt iets bij de bestuurder in de week.

Informatiebron

HR is een belangrijke informatiebron. Je kunt daar als ondernemingsraad gebruik van maken. Maak een afspraak met HR of nodig een HR-adviseur een keer uit voor een vergadering. De bestuurder doet dat ook. HR is inhoudelijk vaak beter op de hoogte van advies- en met name instemmingsaanvragen. De instemmingsaanvragen gaan immers vaak over HR-regelingen en zijn vaak nogal gedetailleerd. Door HR te betrekken kan de bestuurder voorkomen dat hij in de vergadering met de OR met een mond vol tanden staat. Hij kan voorgenomen besluiten beter toelichten. Niet alleen HR, maar ook de vakbondsbestuurder of OR-adviseur kan een nuttige informatiebron zijn voor de ondernemingsraad.

Wilt u aan de slag met personeelsbeleid, maart weet u niet hoe dan is een cursus misschien handig. Volg de cursus OR en personeelsbeleid en u kunt meteen aan de slag. Wilt u meer weten over dit onderwerp weten, schaf dan het boek OR en strategisch personeelsbeleid aan.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: