Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Cursus boek 'Cliëntenraden in 101 vragen'

Cursus cliëntenraad en WMCZ

Praktisch aan de slag

Waarom de Cursus cliëntenraad? De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) is op 1 juli 2020 ingevoerd. Deze wet heeft tot doel verbeteringen aan te brengen in de medezeggenschap van zorginstellingen ten opzichte van de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De Wmcz verstevigt de positie van cliëntenraden in zorginstellingen en komt tegelijkertijd tegemoet aan de wens van zowel de instellingsbesturen als cliëntenorganisaties voor meer maatwerkmogelijkheden.

Cursus cliëntenraad

Als lid van de cliëntenraad moet u natuurlijk als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van de oude wet, zodat u daar in de praktijk meteen profijt van hebt. U kunt dan beter resultaten boeken voor uw achterban. In de cursus clientenraad en Wmcz leert u de hoofdlijnen van de wet en bespreken we hoe u aan de slag kunt met de cliëntenraad. We behandelen de taken, het advies- en instemmingsrecht, het vergaderproces, de communicatie en het overleg met het management.

Uitwisselen van ervaringen

Aan deze cursus doen cliëntenraden van verschillende organisaties mee, zodat u ervaringen kunt uitwisselen. U leert niet alleen van een deskundige trainer, maar ook van collega cliëntenraden. De cursus clientenraad uitgebreid duurt 4 dagdelen (avonden). We hebben ook een kortere cursus. Meer informatie vindt u hier. U kunt het programma ook op maat volgen met uw eigen raad. Dat betekent dat u het programma, de locatie en de data bepaalt. Meer informatie: 085 0432268.

Resultaat na de cursus cliëntenraad en Wmcz uitgebreid:

  • U krijgt inzicht in de rol en taken van de cliëntenraad;
  • U kent de rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling;
  • U krijgt zicht op de nieuwe bevoegdheden van de WMCZ;
  • U weet hoe u kunt communiceren met de achterban;
  • U weet hoe u praktisch aan de slag gaat als cliëntenraad;
  • U kent de uitgangspunten van effectief vergaderen;
  • U weet hoe u het overleg met de zorgmanager kunt aanpakken;
  • U ontvangt het praktische boek ‘De cliëntenraad in 101 vragen en antwoorden‘.

Cover lesboek voor Cursus cliëntenraad in 101 vragen en antwoorden

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Voor wie?
De cursus cliëntenraad en WMCZ is bedoeld voor cliëntenraden in de zorg.

Programma
Cursus cliëntenraad en WMCZ bestaat uit 4 dagdelen (avonden). De cursus begint om 19.30 en duurt tot 22.00 uur.

Voor de training
U ontvangt vooraf een schriftelijke vragenlijst. De trainer kan hiermee beter inspelen op uw situatie en uw vragen.

Dagdeel 1

Ontvangst met koffie en thee
Informeel kennismaken in een ongedwongen sfeer, ervaringen uitwisselen

De start van de training
We beginnen de cursus met de inventarisatie van de vragen, problemen en wensen van de deelnemers op basis van de ingevulde vragenlijsten. Daarna bespreekt de trainer uitvoerig de wijzigingen van de WMCZ ten opzichte van de vorige wet. Zo gaat hij in op de medezeggenschapsregeling, het recht op meedenken, het recht op begrijpelijke informatie, het recht op middelen, het recht op onafhankelijke ondersteuning, en het achterbancontact.

Dagdeel 2

Adviseren

We kijken kort terug op de eerste bijeenkomst. Vervolgens  gaat de trainer in op twee belangrijke rechten van de cliëntenraad, namelijk het adviesrecht en het instemmingsrecht. U leert hoe u deze rechten succesvol kunt gebruiken in de praktijk. Wanneer valt een onderwerp onder het advies- of instemmingsrecht? Hoe ziet een adviesprocedure eruit en op welke informatie heeft u recht?

Thema’s

De cliëntenraad kan heel veel oppakken. U moet keuzes maken. Onderwerpen als voeding en huisvesting zijn vaak ingewikkeld en kosten veel tijd. We bespreken de mogelijkheden en de prioriteiten.

We sluiten af met tips.

Dagdeel 3

Toezicht op de instelling
We bespreken thema’s als ongevraagd advies, bindend voordrachtsrecht voor een lid van de Raad van Toezicht of het bestuur of een ander toezichthoudend orgaan en het enquêterecht. Bij een vermoeden van wanbeleid kan de cliëntenraad een verzoek indienen bij de ondernemingskamer om onderzoek te doen naar de gang van zaken in de instelling.

Achterban

Om goed te weten wat er leeft is communicatie met de achterban noodzakelijk. De WMCZ  helpt u daarbij. De wet geeft namelijk de zorgaanbieder de opdracht om de cliëntenraad te faciliteren in het contact met de achterban. Hoe kan de cliëntenraad het beste communiceren met de achterban? Dan gaat het met name om de boodschap en welke middelen de cliëntenraad kan inzetten om zo effectief en efficiënt mogelijk te communiceren. We wisselen ervaringen uit.

Dagdeel 4

Vergaderen

Veel van het werk van de cliëntenraad speelt zich af tijdens vergaderingen. Hoe kunt u effectief vergaderen? Hoe zorgt u dat er soepel besluiten worden genomen door de raad. We staan ook stil bij de verdeling van de taken van de cliëntenraad.

Overleg met de manager

Tijdens het overleg met de zorgmanager of directie moeten resultaten worden geboekt. Dat valt niet altijd mee. We bespreken hoe u het overleg voorbereid en aan kunt pakken. U leert enkele onderhandeltechnieken.

We kijken vervolgens even terug op de training en formuleren aandachtspunten om aan de slag te gaan in de cliëntenraad.

Einde cursus

De cursuskosten bedragen € 499,00 per persoon exclusief € 160,00 arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee). Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van cursusmateriaal. De kosten hiervoor bedragen € 14,00. De totale kosten per persoon bedragen € 673,00 per persoon. Dit bedrag is exclusief btw.

Een btw vrije training

Bent u werkzaam in een organisatie die de btw niet terug kan vorderen dan is het mogelijk om een btw-vrije training te volgen. Dat is het geval als u bijvoorbeeld werkt bij de overheid of in de zorg. De Academy, waar OR Academy deel van uitmaakt, is namelijk CRKBO-gecertificeerd en daarom door de belastingdienst vrijgesteld van btw. Geef op het aanmeldformulier aan of u een btw-vrije training wilt volgen. Als u zich hiervoor inschrijft, brengen wij hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening. Meer hierover leest u hier.

Offerte berekenen

Door een kort formuliertje in te vullen kunt u direct de prijs van uw cursus berekenen. (Klik op de offertebutton aan de rechterkant) Deze sturen wij u per e-mail toe.

Annuleringsregeling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan deze cursus kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt de OR Academy de totale cursusprijs in rekening. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Meer over onze voorwaarden vindt u hier

Schrijf een review
1
2
3
4
5
Versturen
     
Annuleren

Geef een beoordeling

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

OVER DEZE CURSUS

Duur:

4 avonden

Prijs:

€499 (ex. accommodatie)

Deelnemers:

15

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: