Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

11 schrijftips voor PVT- en OR-leden

Je communicatie verbeteren? De OR en PVT leggen vaak via een verslag of nieuwsbrief verantwoording af tegenover de achterban en de bestuurder. Zij hebben er immers recht op om te weten wat uw medezeggenschapsorgaan de afgelopen periode heeft gedaan. U hebt de vrijheid om zelf te kiezen wat u schrijft en hoe vaak u iets […]

Top 10 problemen bij uw vergadering

Uw ondernemingsraad vergadert wat af. Soms loopt uw vergadering niet naar wens. Hieronder staan 10 veelvoorkomende vergaderproblemen. De volgorde is willekeurig. Deze problemen hebben soms betekenis voor u of voor de hele OR. Loop de lijst individueel eens langs of  bespreek ze met de hele raad. Problemen bij de vergadering De deelnemers wijken nodeloos af […]

Geen initiatiefrecht, wel initiatieven nemen

De PVT heeft geen initiatiefrecht zoals de OR dat wel heeft. Toch is dat geen reden om geen initiatieven te nemen. Denk in mogelijkheden en ga aan de slag. Probeer eens goed te kijken wat er op de werkvloer leeft en ga daarover met de bestuurder in gesprek. U kunt tijdens de Overlegvergadering wel vragenstellen […]

Kies de juiste strategie bij een reorganisatie

Strategie reorganisatie – De Academy legt het uit! Een strategie voor reorganisatie kan het verschil maken. In tijden van economische tegenspoed gaan organisaties reorganiseren. Een reorganisatie heeft vaak grote gevolgen voor het personeel. De PVT kan een rol spelen bij een reorganisatie. U hebt adviesrecht over elk door de ondernemer voorgenomen besluit dat kan leiden […]

Tips feedback geven

Een collega die regelmatig te laat komt, zijn PVT-vergaderingen niet voorbereid of die zijn vinger nooit opsteekt als er taken verdeeld moeten worden. Het zijn bekende kleine ergernissen die een samenwerkingsverband danig kunnen verstoren. In plaats van een ergernis direct te bespreken met de betrokken collega, houden we vaak te lang onze mond. De bekende […]

Stuur een e-mail

Bel mij: