Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Geen initiatiefrecht, wel initiatieven nemen

luisteren 13De PVT heeft geen initiatiefrecht zoals de OR dat wel heeft. Toch is dat geen reden om geen initiatieven te nemen. Denk in mogelijkheden en ga aan de slag. Probeer eens goed te kijken wat er op de werkvloer leeft en ga daarover met de bestuurder in gesprek. U kunt tijdens de Overlegvergadering wel vragenstellen en voorstellen doen. De bestuurder moet van goeden huize komen om de onderwerpen van de personeelsvertegenwoordiging niet te willen bespreken. Hij wil immers ook weten wat er leeft onder het personeel en daar kan de PVT hem bij helpen.

Niets doen

“Ja”, werpt men dan tegen, “maar de bestuurder kan heel eenvoudig besluiten om de voorstellen van de PVT niet over te nemen en we kunnen daartegen niet in beroep.” Dat klopt, er is altijd wel een reden om iets niet te doen. Er is geen geld, er is geen capaciteit en zo is er altijd wel iets. Als de PVT niets doet dan gebeurt er ook niets. Probeer in uw voorstellen goed aan te sluiten op de ideeën en prioriteiten van het management en de eigen investering af te stemmen op de verwachte opbrengst van het voorstel.

Met het laatste bedoelen we dat de personeelsvertegenwoordiging geen uitgewerkt plan moet opstellen als de bestuurder niet eerst heeft laten weten dat hij graag meer wil horen. De PVT verzet dan veel werk, terwijl het hoogst onzeker is of daar ook iets uit zal voortkomen. Dat levert misschien zo’n teleurstellende ervaring op dat u geen initiatieven meer neemt.

Op de agenda

U begint met het thema eerst eens op de agenda van de overlegvergadering te zetten. Daar peilt u de bereidheid van de bestuurder om er iets mee te doen. Is zijn belangstelling gering, breng dan een aangepast voorstel uit. Kies dan liever voor een voorstel waarin u de bestuurder vraagt om een prioriteitenlijst voor de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid of de organisatie. U kunt dan later kijken of uw thema in deze prioriteitenlijst aan bod kan komen. U kunt het later opnieuw aankaarten. Vooral als het gedragen wordt door de achterban dan heeft u een krachtig pressiemiddel. Het duurt dan wat langer, maar het resultaat komt er waarschijnlijk op deze manier wel.

Initiatiefrecht in een overeenkomst

De PVT heeft geen initiatiefrecht op grond van de Wet op de ondernemingsraden. U kunt proberen met de bestuurder afspraken te maken over het initiatiefrecht. Deze afspraken zet u dan in een convenant (een ondernemingsovereenkomst). U kunt dan het artikel 23 lid 3 uit de WOR als uitgangspunt nemen. Als u meer wilt weten over de bevoegdheden van de PVT volg dan de Basiscursus personeelsvertegenwoordiging.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: