Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Kies de juiste strategie bij een reorganisatie

Strategie reorganisatie – De Academy legt het uit!

Een strategie voor reorganisatie kan het verschil maken. In tijden van economische tegenspoed gaan organisaties reorganiseren. Een reorganisatie heeft vaak grote gevolgen voor het personeel. De PVT kan een rol spelen bij een reorganisatie. U hebt adviesrecht over elk door de ondernemer voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of een belangrijke verandering van de arbeid. Bijkomende voorwaarde is echter wel dat het voorgenomen besluit ten minste een kwart van alle in de onderneming werkzame personen moet betreffen. Het gaat hier dus niet om besluiten die betrekking hebben op individuele werknemers, maar om regelingen voor alle of een groep van werknemers. Het advies aan de PVT moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het door de ondernemer te nemen besluit.

Overlegstrategie

De PVT moet hierover het overleg aangaan met de bestuurder. U kunt hiervoor verschillende overlegstrategieën kiezen. Een overlegstrategie wordt door allerlei factoren bepaald. Een ‘vecht-PVT’ kiest een andere strategie dan een PVT die op samenwerken gericht is. De strategie kan ook worden bepaald door de bestuurder. Het maakt uit of een bestuurder de PVT buiten de reorganisatieplannen wil houden of dat hij de personeelsvertegenwoordiging meeneemt in de plannen. Een strategie wordt ook vaak bepaald door de omstandigheden en het belang van het onderwerp. Iedere situatie vraagt soms om een andere overlegstrategie. Neem daarom de tijd om je strategie te bepalen.

Fasen

Neem als PVT de tijd om na te denken over de overlegstrategie. Een reorganisatie komt meestal niet onverwacht. Er zijn signalen dat het niet goed gaat met de organisatie en u kunt er in de Overlegvergadering gericht naar vragen. Ook al weet de PVT de voorgenomen plannen nog niet, de PVT kan zich al wel voorbereiden. Een reorganisatie is bovendien een traject. Er zijn er meestal vier fasen, namelijk:

1. Ontwikkeling van plannen
2. Adviesaanvraag
3. Uitvoering van de reorganisatie
4. Evaluatie van de reorganisatie

Flexibel

Er zijn verschillende strategieën die de PVT kan kiezen. Probeer goed te kijken welke strategie u gebruikt en zorg dat u flexibel blijft. U kunt wel vasthouden aan één strategie, maar als die niet effectief is dan is het handig om te wisselen van strategie. De PVT heeft globaal vier strategieën of stijlen waaruit hij kan kiezen.

Strategie confronteren

Deze strategie voor reorganisatie is er belangrijk. Tijdens elk overleg moet de PVT bij de keuze voor een overlegstrategie rekening houden met de resultaten en de relatie met de bestuurder. Een goede relatie is van belang voor het overlegklimaat van de toekomst. Vooral tijdens een reorganisatie staat de bestuurder onder druk van de bestuurder, het personeel, de vakbonden, klanten en de PVT. U kunt kijken of u maximaal resultaat wilt bereiken of ook rekening wilt houden met de relatie met de bestuurder.  Bedenk voor het overleg met de bestuurder of u wilt confronteren. U bent dan niet bang voor discussie en harde woorden.

Strategie samenwerken

Als de PVT en de bestuurder het grotendeels met elkaar eens zijn dan ligt de overlegstrategie samenwerken voor de hand. Vooral over de hoofdlijnen van reorganisatie kunnen PVT en bestuurder het vaak eens worden. Vanuit die gemeenschappelijke basis hoeven beide partijen het ‘alleen’ nog maar eens te worden over de invulling van de details.  Samenwerken als strategie is voor de relatie met de bestuurder goed.

Strategie onderhandelen

Net als bij de strategie samenwerken, willen PVT en bestuurder bij onderhandelen samen oplossingen vinden. Dit biedt kansen, maar ook risico’s. De kans bestaat dat een partij met lege handen staat. Bij deze strategie zoeken de partijen naar een oplossing waarmee beide kunnen leven. Ze zoeken een compromis.

Strategie toegeven

Een andere strategie voor reorganisatie is toegeven. Het overleg loopt vast. Bestuurder en PVT zijn het niet met elkaar eens. Toch moet er iets gebeuren. Het gaat niet goed met de organisatie. De PVT heeft weinig te winnen en wil eruit komen en geeft de bestuurder gelijk. Toegeven is zinvol als het meningsverschil erg groot is en de kans op resultaat voor de PVT klein is. U kiest voor de relatie.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: