Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Wel of geen OR scholing? Dat is de vraag!

Om het OR-werk goed te kunnen doen is scholing noodzakelijk. Gelukkig is in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het scholingsrecht van de OR-leden verankerd. Ieder OR-lid heeft recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. De vraag is of de OR-leden daar gebruik van maken en wat ze voor scholing willen betalen? Zijn de SER richtprijzen een handig hulpmiddel? OR Academy heeft het OR Panel het hemd van het lijf gevraagd over scholing. Hieronder leest u de uitkomsten.

Gebruik maken van OR scholing

Er zijn veel OR-leden die weinig gebruik maken van het scholingsrecht uit de WOR. Uit eerder onderzoek van de SER bleek al dat slechts 18% van OR-leden die 5 dagen gebruikt. De grootste groep volgt gemiddeld ruim 2 dagen scholing per jaar. Dat is bij het OR Panel iets beter. De panelleden zijn scholers. Maar liefst 10% volgt meer dan 5 dagen scholing en 26% volgt 4 of 5 dagen. De grootste groep volgt 3 dagen scholing per jaar. Ruim tweederde doet dat ieder jaar. Een kwart gaat het ene jaar wel en het andere jaar niet op scholing.

Kosten OR scholing

Sinds 2013 geeft de Commissie bevordering medezeggenschap van de SER een richtprijs voor scholing voor de hele OR en voor individuele OR-leden. Dit is bij 10% van de Panelleden niet bekend. Bij de rest wel en die denken verschillend over de richtprijzen. De grootste groep gebruikt de richtprijzen bij het zoeken van een cursus en vindt een richtprijs handig. Toch doet een derde hier niets mee en zijn of haar OR ook niet.

Richtprijs OR scholing

Er is een richtprijs voor een maatwerktraining voor de hele OR. Dat is voor 2017 995 euro (exclusief btw) per dagdeel scholing. De SER heeft dit bedrag vastgesteld aan de hand van de tarieven die in de praktijk gehanteerd worden in het jaar waarin het richtbedrag wordt vastgesteld. De richtprijs in 2016 was op 1015 euro vastgesteld. Een maatwerkcursus wordt volgens de SER goedkoper.

Het OR-panel was over de hoogte van het richtbedrag van 2016 erg verdeeld. Dit bedrag was realistisch volgens 37%, maar de grootste groep (42%) vond het te hoog. Maar liefst 21% vond het te laag. Bij de richtprijs van een open inschrijving zie je een iets afwijkend beeld. De richtprijs is voor 2017 170 euro (exclusief btw) voor een dagdeel. Dat was voor 2016 160 euro. De grootste groep panelleden (47%) vond dit realistisch. Maar liefst 43% vond het te laag. Zij waren bereid om meer te betalen voor een open inschrijvingscursus.

Rol bestuurder

De OR heeft het scholingsrecht, maar de bestuurder betaalt de cursus. We merken soms dat een OR graag op scholing wil, maar dat een bestuurder het bedrag niet wil betalen. Het OR-panel heeft zich hierover gebogen. Bijna 40% heeft een eigen budget. De bestuurder kijkt in dat geval niet naar de scholingsofferte. Een derde verwacht dat de bestuurder wel kijkt maar niet moeilijk doet over een scholingsofferte. Ruim een vijfde denkt dat de bestuurder kritischer wordt op de scholingskosten. De OR zal de bestuurder dan moeten overtuigen. Als een OR een eigen scholingsbudget heeft dan heeft de OR meer ruimte. De hoogte van de budgetten verschilt nogal. Het varieert van 1.500 euro tot ruim 11.000 euro per jaar. Dit hangt af van de grootte van de organisatie en de afspraken die de OR kan maken.

Scholingsplan

Het handig om de scholingswensen te plannen. Hierdoor kan de OR scholing volgen waaraan behoefte is en hoeft de raad niet iedere keer ad-hoc te reageren op een scholingsvraag. In de praktijk is er maar een kleine groep die een scholingsplan heeft. Nog geen kwart van de panelleden (23%) had een scholingsplan. Uit eerder onderzoek bleek 29% zo’n plan te hebben.

Acht tips

  1. Breng de opleidingsbehoefte van de OR en de individuele OR-leden in kaart. Je weet dan wat iedereen wil leren.
  2. Benut het scholingsrecht van de OR om nieuwe OR-leden te werven. In sommige organisaties zijn er weinig scholingsmogelijkheden en dan is het scholingsrecht een extra argument om mensen te overtuigen om zich kandidaat te stellen voor de OR.
  3. Combineer maatwerk en open inschrijvingscursussen. Soms is er specialistische kennis nodig en dan is het voordeliger om één of twee OR-leden mee te laten doen met een open inschrijvingscursus dan het onderwerp in een maatwerkcursus voor de hele OR te behandelen.
  4. Kijk kritisch of scholing de oplossing van het probleem is. Soms heeft u meer behoefte aan individuele coaching, een adviseur of een boek. Verandert de wetgeving dan kan de hele OR een cursus volgen, maar soms is het verstandiger als iemand zich hierin verdiept en de kennis dan overdraagt aan de andere OR-leden.
  5. Breng het geleerde in praktijk, want na de cursus gaat iedereen weer over op de orde van de dag. Haal ook na de cursus de inzichten samen terug en bespreek hoe ze kunnen worden benut.
  6. Kijk goed naar het budget. Om de bestuurder mee te krijgen is het goed om te kijken of je niet te veel betaald. De richtprijzen van de SER zijn dan een goede indicatie.
  7. Om te bepalen welke trainingen nuttig zijn om te volgen, kijkt u naar de wensen van uw OR en welke onderwerpen er in uw organisatie aan bod zullen komen. 
  8. Wilt u weten hoe OR Academy uw OR kan helpen met de scholing van de OR bel ons dan op 085 – 0432268 of vraag om een gratis scholingsadvies via de groene button rechts.
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: