Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Op de OR-agenda in 2021 en 2022

vrije dagen 9Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en nieuwe wetgeving kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag dit jaar. We zetten de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten van 2021 en 2022 voor u op een rij in een handige OR-agenda. U kunt de onderwerpen zo op de agenda zetten voor het overleg met de bestuurder.

Investeringen

Om bedrijven met personeel te stimuleren in deze moeilijke tijd toch te investeren, is in 2021 de regeling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingegaan. Die regeling houdt in dat een bedrijf een percentage van het geïnvesteerde bedrag van de loonheffingen kan aftrekken. Bedrijven kunnen de BIK maximaal vier keer per jaar aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk goed naar de voorwaarden.

NOW

De overheid blijft organisaties die te lijden hebben onder corona ondersteunen in 2021 met de NOW 3-regeling. Het tweede tijdvak, NOW 3.2, gaat in op 1 januari en loopt tot 31 maart. Het derde tijdvak (NOW 3.3) loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De aanvraag voor het tweede tijdvak kan van 15 februari tot 14 maart en de aanvraag voor het derde tijdvak kan van 17 mei tot 13 juni. De aanvraag moet gemeld worden aan de ondernemingsraad.

Het OR-jaarverslag maken

Als ondernemingsraad maakt u elk jaar een OR-jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Hoe het jaarverslag eruit komt te zien en wat u er allemaal in zet is niet geregeld. Het jaarverslag kan een PR-middel zijn naar uw achterban. Maak er daarom iets moois van. Veel OR’en maken een jaarverslag in de periode januari tot april. Lees hier tips voor een aantrekkelijk verslag.

Rookvrije organisatie

Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Werkgevers moeten dus maatregelen nemen om deze ruimtes op te heffen. Omdat het gaat om een regeling rond arbeidsomstandigheden, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

Twee keer het artikel 24-overleg

In artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat u minimaal twee keer per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie met de bestuurder en een vertegenwoordiging van het toezichthoudend orgaan bespreekt. Het artikel 24 overleg is belangrijk als u proactief wilt reageren op de komende beleidsvoornemens van de bestuurder. Neem dit overleg op in de jaarplanning.

De werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte van de WKR gaat voor 2021 fors omlaag. Over de eerste € 400.000 van de loonsom van 3,0% naar 1,7%. Over het meerdere van 1,2% naar 1,18%. Daarmee is de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in 2020 vanwege corona ingetrokken. Deze verandering gaat in per 1 januari 2021. In ruil voor de verlaging van de vrije ruimte wordt de gerichte vrijstelling voor scholing van werknemers in 2021 uitgebreid met een vrijstelling voor scholingskosten voor loon uit vroegere arbeid. Het moet gaan om een studie of opleiding die de werknemer volgt om een inkomen te verdienen. Zet deze de WKR en de vrijstelling voor scholing op de overlegagenda met de bestuurder.  Weet u niet hoe u het aanpakt, volg dan de cursus OR en arbeidsvoorwaarden.

Scholingsdagen gebruiken

Ieder OR-lid heeft recht op 5 scholingsdagen per jaar. Ook dit jaar weer. Het is verstandig om scholing te plannen, omdat het anders erbij inschiet. Plan bijvoorbeeld een scholing net na de verkiezingen, voor het vaststellen van de begroting, voor het artikel 24-overleg en/of aan het einde van het jaar om de planning voor het nieuwe jaar te maken.

Financiële jaarrekening

Uw organisatie moet een keer per jaar de jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Uw OR heeft informatierecht. U krijgt waarschijnlijk in de periode maart/april de jaarcijfers. De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag overdragen aan de OR. Het is dan slim om kennis op te doen om de cijfers te kunnen lezen en de juiste vragen te stellen.

Begroting

In het najaar wordt de begroting gemaakt. Zorg dat u hierbij tijdig betrokken bent, want dan is uw invloed het grootst.

Overleg over de beloningen

Directies van organisaties vanaf 100 werknemers moeten ook dit jaar verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. Plan het overleg hierover, zodat u er zeker van bent dat het op de agenda komt.

De Risico-inventarisatie & Evaluatie op orde

Zoals u weet moet iedere organisatie een actuele Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Bespreek als OR of PVT met de bestuurder jaarlijks de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Is het werk veiliger geworden of moet het plan van aanpak worden bijgesteld? Moet de RI&E opnieuw worden uitgevoerd?  U hebt instemmingsrecht.

Prinsjesdag

Ook dit jaar vindt op de derde dinsdag van september Prinsjesdag plaats. Het Kabinet presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook wetswijzigingen worden aangekondigd op en vlak na Prinsjesdag. U weet dan welke onderwerpen er op de agenda met de bestuurder komen. Kijk hier als u meer over wetten wilt weten.

SER richtprijzen

De Sociaal Economische Raad maakt rond oktober/ november de richtbedragen voor de scholing van ondernemingsraadsleden en hun commissies bekend. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus in 2021 is voor de hele ondernemingsraad € 1.065 (exclusief btw) per dagdeel. U kunt de richtprijzen van de SER verwerken in een scholingsplan voor het nieuwe jaar. Zo denkt u bewust na over de scholingsbehoefte van uw OR.  

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken op de OR-agenda, maar die zijn bij iedere OR anders.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: