Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Samenwerken met HR

De samenwerking tussen ondernemingsraad en HR laat soms te wensen over. Soms is er helemaal geen contact tussen HR en OR. Eigenlijk is dat vreemd, want OR’en houden zich vaak bezig met personeelsbeleid. HR is geen officiële gesprekspartner van de OR, maar ze leveren inhoudelijke deskundigheid. Dat kan de OR goed gebruiken. HR-professionals krijgen regelmatig te maken met de OR. De ondernemingsraad heeft dankzij de Wet op de ondernemingsraden veel invloed op het personeelsbeleid.

HR en OR hebben een gemeenschappelijk doel: vanuit bedrijfsbelang en personeelsbelang bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie en al haar doelstellingen. U kunt van alles doen om de samenwerking met HR te verbeteren. We geven u de volgende 11 tips hoe u kunt samenwerken met HR:

 1. Verdiept u zich eens in de rol van HR. HR werkt in opdracht van de bestuurder. Niet HR bepaalt de prioriteiten, maar dat doet de bestuurder. Als u vindt dat het de verkeerde kant uit gaat met het personeelsbeleid dan kunt u kritisch zijn op HR, maar is dat wel terecht? Wat zijn de gezamenlijke doelen? U kunt zich verdiepen in de rol van HR met het Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid.
 2. Bespreek in de OR hoe het overleg over HR-beleid het best georganiseerd kan worden en welke rol de bestuurder en HR daarbij volgens u moeten spelen. Let daarbij op dat het samenwerken met HR een middel is om als OR meer te bereiken. Het moet geen doel op zich worden.
 3. Als u te veel op uw bord heeft om tijd te investeren in de samenwerking met HR dan kunt u ook een commissie personeelsbeleid oprichten. Daar kunt u ook niet OR-leden in laten participeren. Bijvoorbeeld een medewerker personeelszaken of iemand van de salarisadministratie. De relatie met de Afdeling HR wordt zo automatisch sterker.
 4. Benader HR om eens kennis te maken. Spreekt de verwachtingen naar elkaar uit. Wat is de meerwaarde van medezeggenschap voor HR? Wat zijn de gemeenschappelijke doelen? Hoe kan de samenwerking worden bevorderd?  Om de samenwerking tussen ondernemingsraad en HR succesvol te maken is het van belang dat er gelijkwaardigheid heerst en erkenning is voor elkaars vakmanschap.
 5. De basis van samenwerking is een goede relatie met HR. Investeer daarom in de relatie met HR. Zorg dat u tijd neemt om elkaar te leren kennen. Dat kan formeel, maar ook informeel. Samen lunchen of borrelen is meestal goed voor de relatie.
 6. Maak afspraken over de communicatie. Er ontstaan vaak misverstanden door dat mensen langs elkaar heen praten of omdat er allerlei beelden zijn zoals ‘Onze HR-afdeling stelt weinig voor’ en/of ‘Onze ondernemingsraad mist kwaliteit’. Als er irritaties zijn, trek dan meteen aan de bel, daarmee voorkomt u dat iets groter wordt dan de bedoeling is.
 7. Kijk waar u de krachten kunt bundelen. HR kan bijvoorbeeld via de OR de organisatie goed leren kennen, om op die manier het interne beleid daar beter op af te stemmen.
 8. Zorg dat OR en HR elkaar beter begrijpen. Vaak hebben beide partijen weinig kennis over elkaar. Volg de cursus OR en personeelsbeleid of stimuleer dat HR een cursus samenwerken met de OR volgt. Een gezamenlijke cursus kan ook helpen de samenwerking stimuleren.
 9. Geef een OR-lid en een HR-professional de ruimte om samen aan een thema te werken. Hiermee geef je mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid voor een stuk van het grotere geheel.
 10. Dring er bij de bestuurder op aan dat HR vaker bij de Overlegvergadering wordt betrokken. Zo komt HR sneller bij de OR in beeld.
 11. Organiseer gezamenlijk een bijeenkomst, waarbij het thema raakvlakken heeft met personeel en organisatie.
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: