Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

OR’en niet representatief

Ondernemingsraden in Nederland zijn geen goede afspiegeling van hun achterban. Met name medewerkers met een flexibele aanstelling, allochtonen en jongeren worden zwaar ondervertegenwoordigd. Dat blijkt uit het OR Trends 2017, een peiling onder bijna 900 OR-leden, van Performa. Dat is een gemiste kans voor deze OR’en. Een goede afspiegeling zorgt namelijk voor een betere belangenbehartiging. Bovendien worstelen veel OR’en met vacante zetels. Hoog tijd dus om alle in de organisatie werkzame personen bij de medezeggenschap te betrekken.

Weinig allochtonen

OR’en zijn nog te weinig voor (westerse en niet westerse) allochtonen. De gemiddelde OR bestaat voor 93,5% uit autochtonen en voor 6,5% uit allochtonen. Dat is gek, want ongeveer 20% van de totale werkzame beroepsbevolking bestaat uit allochtonen. Bij een evenredige verdeling zou de gemiddelde OR dus ook voor 20% uit allochtone medewerkers bestaan. Bovendien is dit cijfer een verslechtering ten opzichte van 2015. Toen was nog 7,2% van de OR-leden allochtoon.

Groepen oververtegenwoordigd

De OR bestaat voor 60% uit 36- tot 55-jarigen, dit terwijl zij 44% van de werkzame beroepsbevolking vormen. Deze groep is dus zwaar oververtegenwoordigd binnen de OR. Jongeren onder de 35 vormen 36% van de werkzame beroepsbevolking, maar slechts 16% van de OR-leden is onder de 35 jaar. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd. De oorzaak van deze ondervertegenwoordiging is (deels) te vinden bij de jongeren zelf. Zij stellen zich maar mondjesmaat verkiesbaar. Kieslijsten bestaan gemiddeld voor 17% uit jongeren tot 35 jaar.

Vast contract

Maar liefst 98% van de OR-leden heeft een vast contract. Van de werkzame beroepsbevolking heeft maar 66% een vast contract. Vrijwilligers en zzp’ers maken samen 19% uit van de werkzame beroepsbevolking. Toch zijn er maar weinig organisaties waarbij zzp’ers en vrijwilligers zich verkiesbaar mogen stellen voor de OR of voor de OR mogen stemmen. Zij kunnen alleen kiesrecht verkrijgen door middel van een aanpassing van het reglement, hier maken maar weinig organisaties gebruik van (18% van de organisaties die met zzp’ers werken).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek? Download hier het onderzoek. Als u aan de slag wilt om uw OR representatiever te krijgen, volg dan de training OR en achterbancommunicatie. U krijgt dan inspiratie en ideeën om de achterban meer te betrekken bij het OR-werk en om de OR representatiever te krijgen.

bron: Performa

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: