Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Naleving WOR wordt minder

Het Ministerie van SZW  heeft onlangs het onderzoeksrapport Naleving Wet op de Ondernemingsraden gepubliceerd. De conclusies zijn opvallend. De naleving van de WOR is de afgelopen jaren afgenomen. Van organisaties met vijftig of meer werknemers heeft slechts 67% een OR. In 2011, de laatste keer dat het onderzoek werd verricht, was dit nog 71%. Vooral in de sectoren handel, horeca & reparatie, transport en bouwnijverheid staat naleving van de wettelijke verplichting op het instellen van een OR op een laag pitje. Zo blijkt uit het onderzoeksrapport.

Meer flex, minder naleving

Een andere opvallende conclusie is dat hoe groter het aantal tijdelijke werknemers in een organisatie is, hoe lager het nalevingspercentage. De belangrijkste reden om de WOR niet na te leven volgens werkgevers én werknemers, is dat werkgevers vinden dat er voldoende andere vormen van overleg zijn en dat de werkgever/bestuurder er geen behoefte aan heeft.

Minder scholing

Zoals u weet heeft een OR-lid recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Het percentage OR-leden dat jaarlijks 5 dagen scholing krijgt, neemt steeds verder af. In 2008 was dat nog 25% en in 2017 is dat nog 11%. Het percentage OR-leden dat sporadisch scholing krijgt, nam wel iets toe. Het maakt uit of een OR een scholingsbudget heeft. OR’en met een eigen budget gaan vaker op cursus in vergelijking met ondernemingsraden die er geen eigen budget hebben. Wat ook opvalt is dat scholing voor de or vaker voorkomt als de organisatie groter is. Voor PVT-leden neemt scholing verder af. maar liefst tweederde van de bestuurders met een PVT geeft aan dat de personeelsvertegenwoordiging geen scholing krijgt. Toch blijkt uit andere onderzoeken dat bestuurders belang hechten aan een deskundige en goed functionerende ondernemingsraad. In de praktijk pakt dat anders uit.

Invloed OR

Een andere conclusie is dat 55% van de ondervraagde werkgevers vindt dat de ondernemingsraad de besluitvorming ‘nauwelijks of soms’ beïnvloedt. In 2011 was dat percentage nog 47%. Heeft de OR minder invloed? Een grote meerderheid van de werknemers en de bestuurders zegt wel de meerwaarde van de ondernemingsraad te zien. Wat is dan die meerwaarde? Er worden aspecten genoemd zoals de OR als extra informatiekanaal, de OR extra check, de OR als middel om draagvlak voor beleid te creëren, als sparringpartner bij beleids- en organisatieontwikkeling en aanspreekpunt en onderhandelaar voor personeelsbelangen.

Meer weten

Als u naar aanleiding van het onderzoeksrapport wilt weten wat de WOR precies regelt, volg dan de Basiscursus WOR.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: