Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Op zoek naar de achterban

Als u op zoek gaat naar de achterban dan komt u erachter dat die in zijn algemeenheid helemaal niet bestaat. Net zo als bijvoorbeeld de jongeren onder te verdelen zijn in verschillende subgroepen kun je ook de achterban van een OR onderverdelen in groepen. Tijdens de trainingen achterbancommunicatie van OR Academy maken deelnemers vaak het volgende onderscheid:

  • Vestigingen, bedrijfsonderdelen
  • Afdelingen
  • Functies
  • Soort aanstelling (part-time, full-time, uitzendkracht)
  • Geslacht
  • Wel of geen kinderen
  • Autochtoon, allochtoon
  • Ouderen, jongeren, starters
De kenmerken van de verschillende groepen binnen de achterban van de ondernemingsraad maken dat bepaalde onderwerpen voor de ene groep wel en voor de ander groep niet belangrijk zijn. Zo zal een regeling voor demotie met name voor ouderen interessant en van belang zijn. Kinderopvang zal daarentegen voor deze groep niet interessant zijn. Een reorganisatie op een vestiging is voor die achterban groot nieuws, terwijl de achterban op andere vestigingen het onderwerp minder bezighoudt. Daar hoeft de OR dan weinig mee te doen. Stel daarom per onderwerp vast wiens belangen u behartigt. Zoals blijkt uit de voorbeelden hierboven verschilt dit meestal per thema. Onthoud dat mensen pas echt geïnteresseerd zijn op het moment dat een onderwerp speelt dat hen persoonlijk raakt. Het is daarom zinvol om bij elk onderwerp dat u oppakt af te vragen: voor welke groep is dit onderwerp van belang en/of interessant?

Interesse

Als u niet alleen per thema de achterban wilt indelen dan kunt u ook breder kijken. Welke groepen werknemers hebben interesse in het OR-werk en welke niet? Van wie krijgt u de meeste respons? U zou het personeelsbestand in vijf categorieën kunnen onderverdelen:

1. Bij de OR betrokken

Deze groep is bereid om iets te doen in het kader van de medezeggenschap. Misschien overwegen ze zich kandidaat te stellen of zijn ze al contactpersoon. Oud OR-leden behoren meestal ook tot deze groep. Betrek ze bij actieve informatiewinning en meningspeiling en lidmaatschap van commissies.

2. Passieve medestanders

Deze groep werknemers is betrokken bij de organisatie en doet vaak vrijwilligerswerk of is politiek betrokken. Ze hebben het druk en zijn op dit moment niet voor de medezeggenschap beschikbaar. Houd hen goed op de hoogte, vraag hen regelmatig naar hun mening. Die willen ze wel geven.

3. De minder geïnteresseerden

Mensen die een andere belangstelling hebben dan de medezeggenschap. Zij zien hun werk vaak als noodzakelijk kwaad, of gaan juist helemaal op in hun loopbaan en missen een kritische blik. Deze groep vindt het best dat er een OR is, maar wil niet weten waar die zich concreet mee bezig houdt. Communiceer met hen vooral over zaken die hen direct raken. Kies hiervoor de juiste momenten: als de mening van veel medewerkers gewicht in de schaal legt bij de bestuurder.

4. De tegenstanders

Er zijn ook mensen die zich afzetten tegen de OR. Ze hebben bijvoorbeeld slechte ervaringen met de raad of ze hebben een negatief beeld van medezeggenschap. Ga de communicatie met hen niet uit weg, omdat zij kunnen bijdragen aan een negatief imago van de OR.

5. De buitenstaanders

De mensen die niet in vaste dienst zijn of die binnenkort zullen vertrekken hebben weinig betrokkenheid met de ondernemingsraad en de organisatie. Flexwerkers en stagiairs behoren ook tot deze groep. Benader ze alleen voor de onderwerpen die ze direct raken.

 Meer weten?

Meer weten over achterbancommunicatie? Volg de Cursus achterbancommunicatie en ondernemingsraad

knop academy training 3.

Of bestel het Praktijkboek OR en achterbancommunicatie   

Afbeeldingsresultaat voor praktijkboek or en (achterban)communicatie

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: