Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Wat blijft hetzelfde na de WNRA?

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze Ambtenarenwet zorgt ervoor dat het private arbeidsrecht gaat gelden voor de meeste ambtenaren. De zogeheten eenzijdige aanstelling komt te vervallen en het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao worden van toepassing. De Wnra heeft gevolgen voor uw organisatie en medewerkers. Maar er is ook veel dat niet verandert. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken die hetzelfde blijven.

  1. Gemeentelijke medewerkers behouden de speciale status van ambtenaar. In de nieuwe Ambtenarenwet 2017 staan – net als in de oude Ambtenarenwet uit 1929 de bijzondere eisen waar ambtenaren aan moeten voldoen.  In vergelijking met de huidige situatie zijn er nauwelijks verschillen;
  2. De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, IKB of vakantie-uren veranderen niet. Net zoals nu het geval is, komen arbeidsvoorwaarden tot stand in het overleg tussen werkgevers en vakbonden;
  3. Het ABP blijft het pensioenfonds waar ambtenaren bij zijn aangesloten;
  4. Overheidswerkgevers blijven eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW);
  5. Wettelijke regelingen, zoals de sociale verzekeringswetgeving, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg, Wet op de ondernemingsraden en Arbeidsomstandighedenwet blijven van toepassing;
  6. Het beëindigen van de arbeidsrelatie middels een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst met een medewerker blijft mogelijk;
  7. Het in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geregelde politiek primaat blijft gelden; de ondernemingsraad (OR) heeft geen advies- of instemmingsrecht met betrekking tot politieke besluiten (besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W) over de vaststelling en uitvoering van publiekrechtelijke taken; de OR heeft dit recht wel met betrekking tot de gevolgen van die besluiten voor de werkzaamheden van de medewerkers.

Als u wilt weten wat er wel verandert klik dan hier of volg ons actualiteitencollege over de WNRA.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: