Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Wat verandert er door de WNRA?

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaat het private arbeidsrecht ook gelden voor de meeste ambtenaren. Er verandert per 1 januari 2020 een aantal spelregels. We zetten de belangrijkste veranderingen in de Wnra voor u op een rij.

  1. Wijzigingen in de Cao werken op een andere manier door in de arbeidvoorwaarden van medewerkers;
  2. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is niet langer van toepassing op de verhouding tussen de organisatie en de ambtenaar. Dit betekent dat de huidige bezwaar- en beroeps procedures voor arbeidsvoorwaardelijke besluiten vervallen;
  3. Daarvoor in de plaats komt het burgerlijk procesrecht: kantonrechter, hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad. De griffierechten zijn hoger en bij het gerechtshof en de Hoge Raad is vertegenwoordiging door een advocaat vereist;
  4. Nu kan de overheidsorganisatie eenzijdig (aanwijzings-)besluiten nemen die gevolgen hebben voor de werkzaamheden of rechtspositie van de medewerker; na inwerkingtreding van de Wnra moeten dit soort afspraken bij indiensttreding worden geregeld of nadien met de medewerker worden overeengekomen;
  5. Bij Cao’s geldt het beginsel van de contractvrijheid; dat betekent dat werkgevers en vakbonden in beginsel vrij zijn waarover en met wie zij afspraken over arbeidsvoorwaarden willen maken;
  6. Bepalingen in het BW zijn van toepassing op arbeidsverhoudingen bij gemeentelijke en andere overheidsorganisaties. Een belangrijk onderdeel daarvan is het private ontslagrecht met zaken als ‘transitievergoeding’ en ‘aanzegplicht’.
  7. Op dit moment kan een ambtenaar niet ‘wegens’ maar wel ‘tijdens’ ziekte worden ontslagen; bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie. Na de normalisering geldt ontslagbescherming tijdens ziekte en kan een ambtenaar gedurende de eerste 24 of 36 maanden ziekte/arbeidsongeschiktheid niet worden ontslagen.

Wilt u meer weten over de veranderingen? Volg dan ons actualiteitencollege over de veranderingen in de Wnra. Toch blijft er ook het nodige hetzelfde. Niet alles gaat door de nieuwe ambtenarenwet op de schop. Klik hier om te kijken wat er hetzelfde blijft. 

 

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: