Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

De SER Fusiegedragsregels

Een fusie heeft soms grote gevolgen voor de werknemers. De Fusiegedragsregels van de SER  beschermen daarom de belangen van de werknemers bij een voorgenomen fusie. Zij moeten ervoor zorgen dat er bij een fusie ook aandacht voor die belangen is. De SER Fusiegedragsregels zijn van toepassing op voorgenomen fusies en overnames. Het doel van deze regels is dat de fusiepartijen de vakbonden tijdig in kennis stellen, informatie verstrekken en de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van de werknemers. Tijdig is vóórdat er overeenstemming over de fusie wordt bereikt.

Rol OR

De fusiepartijen moeten zorgen dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op het al dan niet tot stand komen van de overname of fusie. De fusiepartijen stellen de betrokken OR’en in de gelegenheid kennis te nemen van het oordeel van de vakbonden, zodat de ondernemingsraden daarmee rekening kunnen houden bij het uitbrengen van hun advies als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast moeten de fusiepartijen voordat zij een openbare mededeling over de voorbereiding of totstandkoming van een fusie doen, de vakbonden informeren over de inhoud daarvan.

SER Fusiegedragsregels

Vanaf 1 oktober 2015 gelden de fusiegedragsregels voor het bedrijfsleven, de overheid, non-profitorganisaties en vrije beroepen zoals advocaten en architecten. Deze Fusiegedragsregels kunt u op de website van de SER raadplegen. Een toelichting op de wijzigingen in de herziene Fusiegedragsregels kunt u vinden in het door de Commissie Herziening Fusiegedragsregels opgestelde rapport van bevindingen.

Openbare mededeling

De fusiepartijen moeten het SER-secretariaat in kennis stellen dat er een fusie in voorbereiding is. Partijen kunnen deze melding eenvoudig zelf doen door middel van het Meldingsformulier van de SER. Na ontvangst van een melding, stuurt het SER-secretariaat deze door aan de vakbonden.

Geschillencommissie

Als vakbonden of fusiepartijen een klacht hebben over niet- of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels, dan kunnen zij deze klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Partijen kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid tot bemiddeling.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: