Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Bespreken van de algemene gang van zaken

Training dreamstime m 11620943 e1639415974907 9Op basis van artikel 24 van de WOR is de bestuurder verplicht minstens twee keer per jaar de algemene gang van zaken te bespreken met de OR. De PVT bespreekt één keer per jaar de algemene gang van zaken. De meest uiteenlopende onderwerpen kunnen tijdens dit overleg aan de orde komen. De OR of PVT kan onbevangen naar het overleg toegaan en luisteren wat de bestuurder te vertellen heeft en welke voorgenomen besluiten er de komende periode komen. U kunt het ook anders doen. Om meer grip op dit overleg te hebben kunt u zelf het initiatief nemen. Bespreek in de OR welke onderwerpen u op de agenda wilt hebben. Wat kunt u zoal bespreken? Deze checklist geeft u houvast bij de keuze van onderwerpen die u kunt inbrengen tijdens dit overleg.

Trends/verwachtingen

–– trends in de sector/branche
–– nieuwe kansen/bedreigingen, samenhangend met trends/verwachtingen
–– de sterktes/zwaktes van de organisatie
–– (strategische) conclusies na het voorgaande.

Organisatorische verwachtingen

–– organisatieschema en functie-indeling
–– verwachtingen van de personeelsontwikkeling
–– aanwezigheid van stafdiensten en/of externe adviseurs
–– veranderingen in de juridische structuur en organigram
–– veranderingen in bestuurssamenstelling en bevoegdheden
–– andere directiestructuur.

Financiële verwachtingen

–– verwachtingen van de omzet
–– balansanalyse: solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit
–– kredietruimte de komende periode
–– investeringsplannen.

Verwachtingen sociaal beleid

–– ontwikkelingen personeelsbestand
–– rechtspositieregeling of arbeidsvoorwaarden
–– verandering in functiewaarderings- of beloningssysteem
–– aanpassingen in werktijd- of vakantieregeling
–– pensioenverzekering, winstdelings- of spaarregeling
–– verandering in het personeelsbeoordelingssysteem
–– verandering in de verwerking van persoonsgegevens.
–– loopbaanontwikkeling en promotiebeleid
–– arbeidsomstandigheden
–– ziekteverzuimbeleid.

Ontwikkelingen in de markt

–– economische perspectieven
–– marktaandeel in de regio
–– toekomstverwachtingen en plannen
–– nieuwe ontwikkelingen in diensten/producten.

Een meer maatschappelijke functie

–– verschaffing arbeidsplaatsen/werkloosheid in de regio
–– belasting van het milieu.

Als u meer invloed op het Artikel 24-overleg wilt dan kunt u meer lezen in het artikel op onze website. U kunt ook de training Effectief beinvloeden volgen. Daarin komt ook het Artikel 24-overleg aan de orde.

Bron: Het praktische checklistboek voor de OR

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: