Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Samenwerken met de Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie (de voormalige Inspectie SZW) is belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Ook heeft de Arbeidsinspectie een rol bij het onderzoeken van een werkplek voor een arbeidsgehandicapte werknemer en het doen van voorstellen om de werkplek aan te passen. De inspectie is daarmee voor een ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging een belangrijke speler. Wat heeft u aan de Nederlandse Arbeidsinspectie en hoe kunt u ermee samenwerken?

etiketten gevaarlijke stoffen
Samenwerken met de Arbeidsinspectie 2

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft verschillende mogelijkheden om toezicht te houden en te zorgen voor naleving van de Arbowet en Arbeidstijdenwet. De inspectie heeft toegang tot een organisatie en kan een onderzoek uitvoeren. De inspectie kan eisen dat de wet wordt nageleefd. Ook kan de inspecteur het werk stilleggen en boetes opleggen. De inspectie kan een belangrijke stok achter de deur zijn van de OR en PVT.

  • Eén van de taken van de OR en PVT is, in overleg met de werkgever, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Als de arbeidsomstandigheden niet goed zijn dan kan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dreigen met de inspectie. Dreigen met de inspectie is soms al voldoende om de bestuurder aan te sporen om het werk veiliger te maken.
  • De OR, VGW-commissie en PVT kunnen een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. De klacht wordt anoniem behandeld. Een individuele werknemer of een vakbond hebben hetzelfde recht. Klaag alleen als de bestuurder de arbeidsomstandigheden niet wil verbeteren.
  • Er gebeuren dagelijks arbeidsongevallen in Nederland waarbij mensen gewond raken of overlijden. De werkgever is verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De werkgever kan 0800-5151 bellen. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt. Als er een ongeval is geweest, check of het ongeval is gemeld.
  • Bij een vooraf aangekondigde inspectie krijgt de ondernemingsraad schriftelijk bericht van de datum, de tijd en het doel van het bedrijfsbezoek. Bij een onaangekondigde inspectie kan de inspecteur de directie verzoeken om een vertegenwoordiging van de OR te regelen. Leden van de OR mogen bovendien tijdens een bezoek contact hebben met de inspecteurs zonder de aanwezigheid van anderen. Je kunt dan vrijuit spreken. Maak daar gebruik van.
  • Als lid van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag je de inspecteurs tijdens hun inspectie vergezellen als hun werk dit toelaat.
  • Na een arbeidsongeval of een onderzoek maakt de Arbeidsinspectie altijd een rapport op. Dat rapport stuurt de inspecteur naar de directie en naar de OR. Lees dat rapport en gebruik het om vragen te stellen in de overlegvergadering.
  • Als de inspectie is geweest is het een goede gelegenheid om met de bestuurder de RI&E te bespreken. Is die nog wel actueel? Je hebt instemmingsrecht bij het vaststellen van een nieuwe RI&E.
  • De belanghebbende (een betrokken werknemer, werkgever of medezeggenschapsorgaan) kan een klacht indienen als hij van mening is dat de inspecteur zijn werk niet goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld als de inspecteur niet de gevaarlijke situatie heeft onderzocht waar hij door de ondernemingsraad op is gewezen. Een belanghebbende kan ook in beroep gaan tegen een besluit van de inspectie.
  • Bij de Nederlandse Arbeidsinspectie kun je ook andere meldingen doen, evenals aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als arbeidsuitbuiting, asbestverwijdering, illegale arbeid en onveilige producten.
  • Meer weten over veilig werken en de inspectie? Volg dan de cursus OR en arbo.
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: