Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Aandachtspunten voor thuiswerken

ouderschapsverlof 11Er zijn al organisaties die het thuiswerken in de toekomst het ‘nieuwe normaal’ vinden. Hoog tijd dat de OR zich over dit onderwerp buigt. U hebt op grond van de Arbowet een belangrijke rol. Toch is de term thuiswerken of telewerken niet terug te vinden in de Arbowet. In Artikel 1 lid 3 sub g Arbowet staat arbeidsplaats gedefinieerd als “iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt”. Dit is een breed begrip, waaronder ook de thuiswerkplek van de werknemer kan vallen. Gevolg hiervan is dat de verplichtingen uit de Arbowet en de daarop gebaseerde regelingen (in beginsel) ook gelden voor thuiswerkplaatsen.

Rol van de OR

Als OR kunt u aan de slag met thuiswerken. U kunt letten op de Arbo aspecten, maar thuiswerken is meer dan alleen arbo. Wat kunt u zoal doen? We hebben 10 aandachtspunten:

 1. De OR kan kijken of er een thuiswerkregeling is. Is die er, zijn de afspraken helder en sluit de regeling aan bij de hedendaagse praktijk? Dan hoef je niets te doen. Moet er een regeling komen of moet de bestaande worden aangepast, dan moet deze afhankelijk van de inhoud aan de OR ter instemming worden voorgelegd.
 2. De ondernemingsraad kan nagaan of er afspraken zijn gemaakt over het zo nodig beoordelen van de thuiswerkplek door een arbo-deskundige of dat er een online tool is om de werkplek te beoordelen.
 3. Als OR kunt u navragen of de data security goed geregeld is. Dat is van belang bij het gebruik van thuiscomputers, privésmartphones en de opslag van bestanden. Weet de medewerker bijvoorbeeld wat de procedure is bij een datalek?
 4. Als er een personeelscontrolesysteem wordt ingevoerd om te monitoren of de medewerker thuis zijn werk nog wel naar behoren verricht, dan heeft de OR instemmingsrecht.
 5. Als medewerkers vanuit huis werken dan is de werkstructuur vaak weg. Is er een deugdelijke registratie van arbeids- en rusttijden? En hoe staat het met de balans tussen werk en privé? Wat doet de werkgever met overwerk?
 6. Welke functies zijn geschikt voor thuiswerk? Kijk kritisch wat werknemers thuis kunnen doen en wat niet. Vraag dit na bij de achterban en bespreek de uitkomsten met de bestuurder. Ook belangrijk is of medewerkers naar kantoor kunnen komen als zij willen stoppen met thuiswerken.
 7. U kunt toetsen welke negatieve effecten het thuiswerken voor medewerkers heeft. Maak eens een enquête voor uw achterban over thuiswerken.
 8. Met bestuurder het gesprek aangaan over de nodige voorzieningen om thuis te kunnen werken. Vergeet dan ook niet de thuiswerkvergoeding te bespreken.
 9. Door het thuiswerken kunnen medewerkers de contacten met leidinggevenden
  en collega’s kwijtraken. De OR kan erop aandringen dat hier aandacht voor is. Hoe zijn de contacten met collega’s geregeld? Is er voldoende aandacht voor groepsevenementen (overleg, een borrel) om elkaar ook als team in het echt te zien?
 10. Thuiswerken onttrekt zich vaak aan het zicht van de leidinggevenden. Is er voldoende aandacht voor ongewenst gedrag zoals (cyber)pesten? Kunnen de medewerkers bij een vertrouwenspersoon terecht als zij worden gepest? Is de vertrouwenspersoon bekend bij de medewerkers?
Cursus

Er zitten veel kanten aan thuiswerk. Als u eens rustig de mogelijkheden en de verplichtingen van werkgever en werknemer op een rij wilt zetten, volg dan de cursus Aan de slag met thuiswerken. In een ochtend helpen we u op weg.

 

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: