Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Wet Werk en Zekerheid roept vragen op

De Wet Werk en Zekerheid pakt in de praktijk anders uit dan de wetgever bedoelde. De bedoeling is dat de wet het aantal flexcontracten terugdringt en een stimulans is voor het aanbieden van vaste contracten. De doelstelling van de WWZ dat het ontslag sneller, goedkoper en eerlijker wordt, lijkt niet gehaald te worden. Er komen niet meer vaste contracten. Misschien heeft uw OR dit ook al gemerkt? De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de werking van de WWZ. Er zijn meer knelpunten waar Kamerleden zich zorgen over maken.

Seizoensarbeiders

Eén van de problemen die in het oog springen zijn de effecten van de WWZ op de seizoensarbeiders. In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste 6 maanden) een vast contract moeten krijgen. Dat leidde voor seizoensarbeiders tot praktische problemen. Zij zouden door de WWZ al snel voor een vast contract in aanmerking moeten komen, terwijl er niet voor het hele jaar werk voorhanden is. Minister Asscher staat nu toe dat voor werknemers die ‘vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden’ maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, de tussenpoos ook drie maanden mag zijn (in plaats van de wettelijke zes).

Zieke werknemers

En dan is er nog de kwestie met de zieke werknemers. In de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) is afgesproken dat werknemers bij ontslag na twee jaar ziekte ook recht hebben op een transitievergoeding. Voor veel werkgevers wordt een zieke werknemer erg duur. Werkgevers kiezen er in sommige gevallen voor om geen ontslag aan te vragen om zo de transitievergoeding te omzeilen. Zo ontstaat er een slapend dienstverband. De rechter keurde deze constructie goed, omdat een werkgever niet verplicht is een werkverband te verbreken. Minister Asscher is bereid de transitievergoeding voor werknemers na 2 jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie.

Jurisprudentie

Uit de eerste vijftig uitspraken van de rechter in het kader van de Wet werk en zekerheid blijkt dat het moeilijker is voor een werkgever een werknemer te ontslaan. Bijna 60% van de ontslagaanvragen wordt door de rechter toegewezen. Dat lag voor 1 juli 2015, de datum dat de transitievergoeding in werking trad, nog op zo’n 80%. Dat was niet het doel van de wet.

Op staande voet

Werkgevers gebruiken redelijk vaak ontslag op staande voet om van werknemers af te komen, maar In 65% van de gevallen gaat de rechter niet mee met de eis van de werkgever. Werkgevers denken hier wellicht wel iets te makkelijk over.

Ondanks alle problemen gaat minister Asscher niet meteen de wet aanpassen. Hij wil dat sociale partners verbeteringen voordragen. Zorg als OR dat u goed weet wat de gevolgen zijn van de WWZ voor uw organisatie. Wat zijn de effecten van de wet?

Cursus

Sta eens een dag stil bij alle ins en outs van de Wet Werk en Zekerheid en volg de cursus over het nieuwe ontslagrecht. In 1 dag bent u helemaal op de hoogte en weet u wat de OR kan doen als het ontslag en aannamebeleid op de agenda staan.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: