Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Wat kost de OR?

Artikel 22 van de WOR bepaalt dat alle kosten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de OR voor rekening komen van de bestuurder. De medezeggenschap kost geld, maar hoeveel kost de OR? Dat hangt van de organisatie en de activiteiten van de ondernemingsraad af. De OR en de bestuurder kunnen afspraken maken over een jaarbudget. Vooral als de begroting voor het volgende jaar wordt gemaakt is het van belang om een inschatting te maken van de kosten van de ondernemingsraad en zijn commissies. De kostenposten zijn met behulp van de onderstaande lijst te checken. Bedragen zijn niet te geven. Deze zijn per organisatie verschillend.

Wat kost de OR?

 1. Kosten voor OR en commissies (artikel 17 van de WOR):
  • vergader accommodatie;
  • abonnementen
  • stoelen, tafels en kasten;
  • apparatuur zoals telefoon, PC en dergelijke;
  • personele kosten voor (ambtelijk)secretariaat/notulist;
  • kosten voor het OR-jaarverslag;
  • publicaties in een OR-nieuwsbrief;
  • achterbancommunicatie;
  • voorlichtingsmateriaal voor de verkiezingen;
  • brochures en literatuur over bepaalde onderwerpen;
  • kopieerkosten voor verslagen, agenda’s en andere vergaderstukken;
  • materiaal, zoals eigen papier en enveloppen;
  • vergaderapparatuur;
  • lunches.

 

 1. Loonkosten (artikel 18 van de WOR)
  • loonkosten voor de vergaderuren;
  • loonkosten voor de cursusdagen.

 

 1. Kosten voor scholing en vorming (artikel 18 van de WOR)
  • accommodatie eigen cursussen;
  • externe begeleiders of deskundige/adviseurs;
  • overige cursussen OR, commissies en individuele leden;
  • deelname studiedagen door OR-leden en commissieleden.

 

 1. Kosten externe deskundigen (artikel 22 van de WOR)
  • adviseurs van de OR (kunnen ook onder het budget van de OR opgenomen worden waardoor de OR deze kosten binnen het budget zonder kennisgeving aan de ondernemer kan betalen);
  • rechtskundige bijstand.

Let op

De OR en de bestuurder kunnen een budget afspreken. Uit dit budget betaalt de OR dan (een deel van) zijn kosten. Als het budget op is, dan komen de kosten die te maken hebben met de medezeggenschap (bijvoorbeeld de scholingskosten) niet langer voor rekening van de bestuurder. De bestuurder kan de extra kosten wel betalen, maar hij hoeft dat niet te doen. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer een cursus volgen. Dat is niet wenselijk. Het is niet verplicht om een budget met de bestuurder af te spreken. Als u toch een budget afspreekt let dan goed op hoe  u de posten begroot.

Wilt u meer weten over begroten en financiën volg dan de cursus OR en financiën.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: