Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Aandachtspunten voor de OR bij de WNRA

De invoering van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is een complex en langdurig traject. Het heeft bovendien een behoorlijke impact op de organisatie. De datum dat de wet van kracht wordt is op 1 januari 2020. Dat is al heel snel. Ook zullen er vanuit de achterban steeds meer vragen komen over de nieuwe wetgeving. De OR kan de WNRA niet links laten liggen. Wat kan de OR met deze wet?

OR en WNRA

De OR kijkt naar de organisatie en naar de belangen van de werknemers. Het is voor de organisatie en de werknemers van groot belang dat de OR gedurende de hele WNRA-transitie – van inventarisatie, implementatie tot nazorg – actief betrokken is. De OR kan het proces volgen, maar ook proberen actief mee te denken in bijvoorbeeld projectgroepen. Om hierin een goede rol te vervullen, is het van belang dat ook de OR voldoende kennis heeft van het arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en de WNRA. Maak gebruik van uw scholingsrecht en vergaar kennis.

Bevoegdheden

De WNRA kan veel organisatorische, financiële en juridische veranderingen met zich meebrengen. De OR kan dan advies of instemmingsrecht hebben. Wees daar alert op.

Arbeidsvoorwaarden

Voor werknemers is de inventarisatie van de arbeidsvoorwaarden belangrijk. Worden de arbeidsvoorwaarden ook na 1 januari 2020 wel genoeg geborgd? Hoe komt het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid eruit te zien als het privaatrecht na 1 januari 20120 gaat gelden? Hou als OR de vinger aan de pols. Zet het onderwerp op de agenda en gebruik uw informatie- en initiatiefrecht.

Draagvlak

De bestuurder zelf heeft voordeel bij het betrekken van de OR bij het WNRA-traject. De OR kan voor draagvlak zorgen. Zorg als OR dat u weet wat er leeft in de organisatie.

Invloed

Inmiddels zijn de cao’s Gemeenten en Provincie vastgesteld. De rol van de medezeggenschap is in deze cao niet gereguleerd. De positie van de bonden is verstevigd in het Lokaal Overleg in plaats van het GO, maar de rol van de medezeggenschap is niet terug te vinden. Het is goed om na te denken over de invloed van de OR. Streef bijvoorbeeld naar een personeelshandboek, waarin alle losse regelingen in terecht komen.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: