Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

OR en de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor organisaties en zelfstandigen. Het leven is tot stilstand gekomen en veel mensen werken vanuit huis. Veel organisaties hebben al werktijdverkorting aangevraagd of zijn er mee bezig. Contracten worden beëindigd. Door de coronacrisis worden op korte termijn allerlei maatregelen genomen. Als (nieuwe) OR kunt u  aan de slag met de voorgenomen besluiten van de bestuurder. Focus op de besluiten die urgent en belangrijk zijn. Let er op dat de besluiten die in het kader van de coronacrisis worden genomen vooral besluiten voor een beperkt tijdsbestek moeten zijn. Maak daar afspraken over. Let er op dat de WOR geen noodscenario kent waarmee de rechten van een medezeggenschapsorgaan aan de kant kan worden gezet. Het normale advies- of instemmingstraject moet dus worden doorlopen. U kunt wel het verzoek krijgen om snel te adviseren of in te stemmen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met de volgende maatregelen als gevolg van de coronacrisis:

  • Het aanscherpen van het arbeidsomstandighedenbeleid. U hebt instemmingsrecht
  • Het aanpassen van het ziekteverzuimbeleid. U hebt instemmingsrecht.
  • Door de coronacrisis moet u misschien reorganiseren. U hebt adviesrecht.
  • Het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten ter vervanging van zieke werknemers. U hebt adviesrecht.
  • Het ontslagbeleid verandert als bijvoorbeeld de tijdelijke contracten worden beëindigd. U hebt adviesrecht.
  • Het moeten aantrekken van kredieten, omdat de omzet terugvalt. U hebt adviesrecht.
  • Het voornemen om werktijdverkorting aan te vragen. U hebt instemmingsrecht.  (artikel 27 lid 1 sub b WOR (analoog aan HR 26 juni 1987, NJ 1988, 93). Let op. Uw OR moet om instemming te worden gevraagd, vóór het indienen van een dergelijke aanvraag bij het ministerie.
  • Uw OR heeft informatierecht. Dat heeft u nodig om goed te kunnen adviseren en in te stemmen. Die informatie kunt u van de bestuurder krijgen, maar informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: