Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Versterking positie klokkenluiders gewenst

Klokkenluiders worden beschermd door de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze is op 1 juli 2016 in werking getreden. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. De wet voorziet in de oprichting van het zogeheten Huis voor klokkenluiders. Het Huis doet onderzoek naar maatschappelijke misstanden en kan aanbevelingen doen om problemen op te lossen.

Meldprocedure kan beter

Veel organisaties hebben een interne meldprocedure voor misstanden. Uit de evaluatie  van de klokkenluiderswet door de KWINK groep blijkt dat de meeste respondenten ontevreden zijn over de (toepassing van de) interne meldprocedure in hun organisatie. Het aantal organisaties met een interne meldprocedure is de afgelopen jaren toegenomen. Dat wil niet zeggen dat het dan ook goed functioneert. Niet alle interne klokkenluidersregelingen voldoen aan alle eisen uit de wet. Ook worden niet alle interne meldprocedures in de praktijk goed toegepast. Verder is er niet altijd een lage drempel voor het melden van een misstand. Bij meerdere private organisaties uit de evaluatie diende de melding bijvoorbeeld te worden gedaan bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als OR kunt u dit onderwerp op de agenda zetten. Kijk eens hoe de meldregeling bij uw organisatie is geregeld en of deze bekend is bij de achterban.

Europese richtlijn

Er komt een nieuwe Europese richtlijn.  Deze moet de rechtspositie van klokkenluiders verder versterken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel ontwikkeld om de EU-richtlijn te implementeren in de Wet Huis voor klokkenluiders. Daarin staat dat de bewijslast niet meer bij de klokkenluider ligt, maar bij degene die hem benadeeld heeft. Die moet vervolgens aantonen dat de melding niet klopt. Daarnaast zorgt de EU-richtlijn ervoor dat meer mensen, onder wie ook sollicitanten, aandeelhouders, leveranciers of betrokken derden, ondersteuning en rechtsbescherming krijgen bij melding van een vermeende misstand. Volgens de Europese richtlijn moeten er strengere eisen aan de interne meldkanalen in de organisatie komen. Uw OR moet dit goed in de gaten houden. U hebt namelijk instemmingsrecht bij de klokkenluidersregeling in de organisatie.

Traject

Het duurt nog even voordat de wetgeving wordt aangepast. Het wetsvoorstel voor de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn staat tot 10 september op internetconsultatie.nl. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer zich nog uitspreken over het wetsvoorstel. Uiteindelijk moet op 17 december 2021 de nieuwe richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn verwerkt.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: