Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Nieuwe Wet klokkenluiders door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn met algemene stemmen aangenomen. Ook werden de volgende drie moties aangenomen: voor de zomer van dit jaar duidelijkheid te verschaffen hoe de financiering van het fonds ter ondersteuning van klokkenluiders eruit komt te zien; het ontwikkelen van een evaluatiestrategie vanuit het oogpunt van de melder en de evaluaties binnen de loop van de pilots te laten plaatsvinden en vaart te maken met het aanpassen van Wet bescherming klokkenluiders.

Bescherming

Klokkenluiders worden sinds 2016 beschermd door de Wet Huis voor klokkenluiders. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. De wet voorziet in de oprichting van het zogeheten Huis voor klokkenluiders. Het Huis doet onderzoek naar maatschappelijke misstanden en kan aanbevelingen doen om problemen op te lossen. In de praktijk gaat er nogal eens iets mis. De meldprocedures worden niet goed toegepast of bedrijven hebben geen meldprocedure. Ook is er niet altijd een lage drempel om een misstand te melden. Als OR kunt u dit onderwerp op de agenda zetten. Kijk eens hoe de meldregeling bij uw organisatie is geregeld en of deze bekend is bij de achterban.

Europese richtlijn

De nieuwe Europese richtlijn moet de rechtspositie van klokkenluiders verder versterken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel ontwikkeld om de EU-richtlijn te implementeren in de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Daarin staat dat de bewijslast niet meer bij de klokkenluider ligt, maar bij degene die hem benadeeld heeft. Die moet vervolgens aantonen dat de melding niet klopt. Daarnaast zorgt de EU-richtlijn ervoor dat meer mensen, onder wie ook sollicitanten, aandeelhouders, leveranciers of betrokken derden, ondersteuning en rechtsbescherming krijgen bij melding van een vermeende misstand. Volgens de Europese richtlijn moeten er strengere eisen aan de interne meldkanalen in de organisatie komen. Uw OR moet dit goed in de gaten houden. Gaat uw meldprocedure veranderen? U hebt dan instemmingsrecht bij de klokkenluidersregeling in de organisatie. Wilt u meer weten over de Klokkenluidersregeling? Kijk dan op de website van het Huis voor Klokkenluiders.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: