Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

EU-richtlijn gelijke beloning geldt straks vanaf 100 werknemers

Het Europees Parlement wil de EU-richtlijn voor gelijke beloning ook laten gelden voor organisaties met 100 tot 250 werknemers. Dat betekent dat heel veel meer organisaties aan deze richtlijn moeten voldoen. Dat blijkt uit een voorlopig akkoord tussen onderhandelaars van de EU-landen en het Europees parlement. Beiden moeten het voorlopige akkoord nog goedkeuren, maar dat is meestal een formaliteit. Dat meldt de website Europa.nu op 15 december.

dreamstime m 18320394
EU-richtlijn gelijke beloning geldt straks vanaf 100 werknemers 2
Wat verandert er?
  • Werkgevers moeten in gepubliceerde vacatures of direct bij aanvang van het sollicitatiegesprek informatie geven over het aanvangssalaris of de aanvangsschaal van de beloning.
  • Werkgevers mogen sollicitanten niet meer vragen hoeveel zij verdienden bij hun vorige baan, een makkelijke manier voor werkgevers om de onderhandelingen te starten.
  • Werkgevers moeten – als de werknemer daar om vraagt – informatie verstrekken over de individuele beloning ten opzichte van de gemiddelde beloning en een uitsplitsing geven van de beloning naar geslacht van medewerkers in vergelijkbare functies of met gelijkwaardig werk.
  • Blijkt er sprake van loondiscriminatie, dan heeft de werknemer met terugwerkende kracht recht op achterstallige loonbetaling, inclusief extra looncomponenten als bonussen en extra uitkeringen.
Nieuwe taak HR

Voor het totale beloningsbeleid in de organisatie verandert er ook veel. De werkgever moet zijn beloningsbeleid kunnen verantwoorden. De van de OR wordt hierbij aanzienlijk versterkt.

  • Werkgevers met 100 of meer werknemers krijgen een informatieplicht: ze moeten jaarlijks de beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers publiceren, niet alleen voor het hele personeel, maar ook uitgesplitst naar gelijkwaardige functies.
  • Werkgevers moeten kunnen aantonen dat er geen sprake (meer) is van loondiscriminatie. De bewijslast komt bij hen te liggen, niet meer bij de werknemer.
  • Werkgevers met 100 of meer werknemers krijgen een informatieplicht: ze moeten jaarlijks de beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers publiceren, niet alleen voor het hele personeel, maar ook uitgesplitst naar gelijkwaardige functies.

Overheden worden verplicht sancties op te leggen aan werkgevers die de wettelijke regels overtreden. Hierbij komt er een minimumniveau van boetes.

Nieuwe taak OR

Met de nieuwe EU-richtlijn, die snel moet worden vastgelegd in nationale wetgeving, wordt beloningsbeleid ook een serieus onderwerp voor de OR.

  • De jaarlijkse beloningsanalyse moet ook worden besproken met de ondernemingsraad. Het maakt onderdeel uit van het beloningsbeleid, waar de OR volgens artikel 27 lid 1c instemmingsrecht bij heeft.
  • Blijkt er een beloningsverschil van 5% of meer tussen twee werknemers met dezelfde functie dat de werkgever niet kan rechtvaardigen op grond van objectieve, genderneutrale factoren, dan is de werkgever voortaan verplicht samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een beloningsevaluatie uit te voeren en het beleid aan te passen.
  • De ondernemingsraad (of andere vorm van personeelsvertegenwoordiging) kan straks namens werknemers in gerechtelijke of administratieve procedures optreden en het voortouw nemen om gelijke beloning te bevorderen.
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: