Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Initiatiefwet gelijke beloning en de WOR

Meer grip op ongelijke beloningen?

Vrouwen verdienen meestal minder dan mannen in dezelfde functies. Er is al jaren een discussie gaande of hier niet iets aan gedaan moet worden. De Raad van State heeft hier advies over gegeven. PvdA-Kamerlid Yücel pakt de handschoen op en heeft een initiatiefvoorstel ingediend. Daarin staat dat het Burgerlijk wetboek en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moeten worden aangepast. De ondernemingsraad moet meer mogelijkheden krijgen om de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen aan te pakken. De OR moet instemmingsrecht (artikel 27 WOR) krijgen als de werkgever hiervoor maatregelen wil treffen.

Instemmingsrecht OR

Aan het huidige artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden moet worden toegevoegd dat een onderneming een regeling dient op te stellen ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van (gelijke) beloning van mannen en vrouwen. Met die regeling dient de ondernemingsraad in te stemmen. Door deze wet wordt de ongelijke beloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen transparant. Hierdoor kan de OR binnen een organisatie samen met de bestuurder de verantwoordelijkheid nemen om de ongelijke beloning aan te pakken. Bovendien wordt het handhaven van de algemene wet gelijke behandeling  makkelijker.

Informatierecht OR

Het initiatiefvoorstel voor gelijke beloning heeft niet alleen gevolgen voor het instemmingsrecht, maar ook voor het informatierecht. In artikel 31 komt dan te staan dat de werkgever niet alleen informatie moet geven over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep werknemers, maar moet ook voor iedere groep het percentage mannen en vrouwen aangeven.

Het is nog lang niet zo ver dat de wetgeving  wordt aangepast. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten er nog mee akkoord gaan. Dit initiatief wetsvoorstel kan al wel voor uw OR een goede aanleiding zijn om de beloningsverschillen in uw organisatie op de agenda te zetten. Wilt u meer informatie over deze en andere wetswijzigingen? Volg dan onze actualiteitenbijeenkomsten ‘Naar een nieuwe WOR’.

 

 

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: