Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Een kwart van de organisaties heeft geen scholingsbudget

cursus uitleg 13Uit onderzoek van Onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat ruim een kwart van de organisaties geen concreet scholingsbudget heeft. Het is dan maar de vraag of medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Bij de organisaties die wél een vast opleidingsbudget hebben, is dit in de meeste gevallen een organisatiebreed budget. Een kleinere groep organisaties werkt met specifieke budgetten. Uit het onderzoek blijkt verder dat 22% van de organisaties individuele budgetten reserveert en dat bij 18% een budget per afdeling beschikbaar is.  Kijk eens hoe bij uw organisatie de scholing is geregeld. Is het scholingsbeleid gewijzigd? Uw OR heeft  dan instemmingsrecht (artikel 27 WOR lid 1f). Voor de OR zelf maakt het niet uit of er een vast budget is en hoe dat is geregeld. U hebt immers een wettelijk scholingsrecht.

Organisatiegrootte

Of uw organisatie een scholingsbudget heeft hangt vaak van de grootte af. Een vast scholingsbudget komt vaker voor bij grotere organisaties (81% van de werkgevers met meer dan 250 werknemers) dan bij kleinere organisaties (60% van de werkgevers met minder dan 50 werknemers). Ook de hoogte van het organisatiebrede scholingsbudget varieert flink. De zogeheten mediane waarde van het scholingsbudget is:

  • € 10.000 tot € 25.000 bij organisaties met minder dan 50 werknemers;
  • € 50.000 tot € 100.000 bij organisaties met 50 tot en met 250 werknemers;
  • € 100.000 tot € 1 miljoen bij organisaties met meer dan 250 werknemers.

Bij organisaties met een individueel scholingsbudget ligt de hoogte van het budget in de meeste gevallen tussen de € 750 en € 1.000 per persoon per jaar. Deze cijfers geven een indicatie als u uw scholingsbudget wilt vergelijken met andere bedrijven. Kijk in dat geval ook in de CAO. Soms is daar ook iets geregeld. De OR kan in ieder geval de opleidingsbudgetten op basis van deze cijfers bespreken met de bestuurder.

Budget over

Het beschikbare scholingsbudget wordt vaak niet opgemaakt. Bij slechts 9% van de organisaties is het scholingspotje aan het eind van het jaar altijd grotendeels leeg. Ruim 67% van de respondenten geeft aan dat er weleens budget overblijft. Dit gebeurt het vaakst bij grotere organisaties. Dat er budget overblijft, betekent niet dat er te veel geld voor scholing  is. Soms krijgen medewerkers geen toestemming of tijd om scholing te volgen. Ook weten veel medewerkers niet dat er een scholingspotje is.  In 45% van de gevallen komt het budget jaarlijks te vervallen, tegenover 21% van de organisaties die niet-besteed budget meeneemt naar het volgende jaar. Hier kan de OR iets aan doen. Vraag aan de bestuurder of het geld niet meegenomen kan worden naar het volgende jaar. Ook kan meer promotie voor het volgen van scholing helpen om het budget beter te gebruiken.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: