Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

De voordracht van de toezichthouder

In artikel 10 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) staat dat een cliëntenraad het recht heeft om ten minste één lid van het toezichthoudende orgaan voor te dragen. Dat is een belangrijk recht om invloed uit te oefenen op de zorgorganisatie. De persoon die u voordraagt zit niet namens de cliëntenraad in het toezichthoudend orgaan (Raad van commissarissen of de Raad van Toezicht). Hij neemt in zijn toezichthoudende taak uitdrukkelijk het cliëntenperspectief mee. De Wmcz 2018 geeft cliëntenraden de ruimte om zelf hun rol in te vullen bij het voordragen van een toezichthouder. Dit betekent bijvoorbeeld dat de cliëntenraad de voordracht zelfstandig kan invullen of samen met de zorgorganisatie kan optrekken. Hieronder treft u 10 aandachtspunten als u te maken krijgt met het voordragen van de toezichthouder.

Aandachtspunten
  1. De cliëntenraad geeft zelfstandig invulling aan het bindend voordrachtsrecht, maar kan het ook samen met de zorgorganisatie doen. Dit kan de raad zelf kiezen.
  2. Kijk welke cliëntenraad een toezichthouder mag voordragen. Als er meerdere raden zijn dan is dat vaak de centrale cliëntenraad.
  3. Het toezichthoudend orgaan stelt een algemene profielschets op voor al zijn leden. Dat kunt u gebruiken bij het zoeken naar de juiste persoon. Vergeet niet dat de cliëntenraad adviesrecht heeft op deze profielschets.
  4. De toezichthouder mag geen aanvullende eisen stellen aan het lid dat door de cliëntenraad bindend wordt voorgedragen. De toezichthouder kan wel aangeven dat de kandidaat in de profielschets moet passen.
  5. Maak een taakverdeling wie de procedure doen. Wie lezen de sollicitatiebrieven en wie voeren de gesprekken.
  6. Bepaal wat voor een kandidaat u zoekt. Heeft de cliëntenraad een eigen profielschets gemaakt?
  7. Onderzoek waar u de vacature uitzet. De organisatie kan u hierbij ondersteunen.
  8. De cliëntenraad kiest een kandidaat en draagt deze, met onderbouwing, voor bij de toezichthouder.
  9. Na een kennismakingsgesprek gaat de toezichthouder over tot de benoeming van het voorgedragen lid.
  10. De toezichthouder kan de voordracht afwijzen. Ga het gesprek aan en als u het niet eens bent met de argumentatie dan meldt u dit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook kunt u de zaak voorleggen bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

 

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: