Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

De taken van de preventiemedewerker

Iedere organisatie moet een preventiemedewerker hebben. In Artikel 13 van de Arbowet staat deze verplichting opgenomen. Als een organisatie 25 medewerkers of minder heeft dan mag de werkgever de taak van preventiemedewerker zelf vervullen. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende waarborg is voor de deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken uit te voeren. Is de organisatie groter dan zal er een preventiemedewerker moeten worden aangewezen. Het is dus verplicht dat iemand de taak van preventiemedewerker vervuld binnen het bedrijf.

Takenpakket

Hij heeft geen vastgesteld takenpakket, omdat hij een aantal taken binnen een organisatie vervuld op het gebied van veilig en gezond werken. Dat is in iedere organisatie anders. Ook is het niet duidelijk wie de preventiemedewerker moet zijn. De arbodienst zou deze taken ook kunnen doen, maar de preventiemedewerker staat dichter bij de organisatie dan de bedrijfsarts of arbo-adviseur van de arbodienst. De OR had al instemmingsrecht voor de aanstelling van de preventiemedewerker, maar krijgt sinds 1 juli 2017 ook instemmingsrecht op de persoon. De OR of PVT kan dus ook zelf een kandidaat naar voren schuiven. Als u goed wilt beoordelen of iemand geschikt is als preventiemedewerker dan moet u kijken naar het takenpakket. Wat moet een preventiemedewerker doen?

Taken in de Arbowet

Op basis van artikel 13 van de Arbowet zijn er de volgende taken van de preventiemedewerker:

 • Hij moet kijken naar de risico’s die medewerkers (en bezoekers) lopen. Hij kijkt daarbij naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie (De RIE) en het daarbij behorende plan van aanpak. Hij beoordeelt en evalueert de RI&E en het plan van aanpak;
 • De preventiemedewerker helpt de arbomaatregelen uitvoeren;
 • Hij werkt samen met en/of adviseert arboprofessionals en de medezeggenschapsorganen (arbocommissie, OR, COR).
 • Hij adviseert op grond van de kennis van de werkvloer over het voorkomen en beperken van de risico’s;

Andere taken van de preventiemedewerker zijn bijvoorbeeld:

 • Voorlichting is een krachtig instrument bij preventie. Als mensen zich bewust zijn van de gevaren in hun werkomgeving, zullen zij daar anders mee omgaan. De preventiemedewerker geeft daarom voorlichting over veilig werken aan medewerkers. Hij kan hierover ook een communicatieplan maken.
 • Hij bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak.
 • Hij kijkt of de RIE nog actueel is. Hij maakt voorstellen om het te actualiseren.
 • Hij zorgt ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken.
 • Hij stelt procedures en instructies om gezond en veilig te kunnen werken op.
 • Hij beantwoordt arbo-vragen van medewerkers in de organisatie.
 • Hij inspecteert de werkplekken
 • Hij kan fungeren als contactpersoon voor de arbodienst en Inspectie SZW.
 • Hij kan arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties melden.
 • Hij kan als contactpersoon fungeren voor leveranciers en adviseurs
 • De preventiemedewerker kan de bedrijfshulpverlening organiseren
 • Hij kan een belangrijke rol spelen bij het adviseren van het management.
 • Hij beheert het ongevallenregister. Een dergelijk register moet zich lenen voor analyse.

De preventiemedewerker is de spil van het arbobeleid. In de RIE moet worden aangeven hoe medewerkers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker. De organisatie moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd en mogelijkheden krijgt voor de uitvoering van zijn taken. De OR kan hier op letten als de raad zijn instemmingsrecht gebruikt.

Wilt u meer weten over de Arbowet volg dan de training OR en arbo. Als u nog handige instrumenten wilt gebruiken maak dan gebruik van het Arboportaal.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: