Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

OR-tips bij een fusie

Een fusie tussen twee organisaties is vaak ingewikkeld en veelomvattend. Er zijn veel belangen en zaken om rekening mee te houden. De OR heeft adviesrecht, maar hoe kunt u goed adviseren? OR Academy geeft u OR-tips bij een fusie.

  1. Als er plannen zijn om te fuseren dan vraagt de bestuurder advies aan de OR. Vaak levert zo’n adviesaanvraag meer vragen op dan antwoorden. Formuleer daarom schriftelijk wat u wilt weten van de bestuurder. Geef daarbij aan waarom u dat wilt weten.
  2. Zorg er voor dat u kunt beschikken over alle relevante informatie, van het begin tot aan de evaluatie. Maak hierover afspraken met de bestuurder.
  3. Als u informatie verzamelt om goed te kunnen adviseren dan is het verstandig om ook andere informatiebronnen te raadplegen. Haal informatie bij P&O, de achterban, de vakbond, bestuursleden en dergelijke.
  4. Maak een overzicht van de stappen en beslismomenten. Wie beslist wat, waar en hoe? Dit vergroot uw inzicht. Bepaal daarnaast welke rol uw OR bij elke fase in de besluitvorming wilt spelen.
  5. Fusieprocessen zijn tijdrovende aangelegenheden voor de OR. U hebt immers maar een paar uur per week voor het OR-werk. Zorg daarom voor een taakverdelingen onderhandel met de bestuurder voor extra tijd en faciliteiten.
  6. Bepaal als OR vooraf welk doel u nastreeft en stem uw strategie hierop af. Ga hierbij uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van de OR.
  7. Bij fusie en overname legt de bestuurder vaak geheimhouding op aan de OR. Dat kan de OR hinderen omdat er niet meer overlegd kan worden met de achterban en of andere partijen. Zorg dat duidelijk is voor wie de geheimhouding geldt en voor hoe lang de geheimhouding geldig is. Voordat de OR geheimhouding toezegt, is het verstandig om als ondernemingsraad vast te stellen wat acceptabel is. U kunt bijvoorbeeld geheimhouding accepteren over concurrentiegevoelige informatie, maar over andere onderwerpen wilt u misschien juist in overleg met de achterban. Probeer hierover afspraken te maken met de bestuurder.

  8. Ga zo snel mogelijk om de tafel zitten met de OR van de fusiepartner en onderzoek in welke mate er samenwerking mogelijk is. U kunt daarbij denken aan informatie uitwisseling, een op elkaar aansluitende strategie voeren of gezamenlijk optreden.
  9. Wanneer de fusie ingrijpende gevolgen heeft voor het personeel is het wenselijk om tijdig een sociaal statuut in samenwerking met de vakbond op te stellen. U kunt daarin bijvoorbeeld omscholingsmogelijkheden, verhuispremies, overgangsperioden, een intern arbeidsbureau en dergelijke opnemen.
  10. Let erop dat u tijdig een nieuwe medezeggenschapsstructuur ontwikkelt, zodat er na de fusie geen leegte ontstaat.

Het praktische checklistboek voor de OR

Deze OR-tips komen uit Het praktische checklistboek voor de OR.

Als u vragen hebt over uw fusieproces en u wilt begeleiding. Dan is dat natuurlijk mogelijk. Adviseurs van OR Academy kunnen u bijstaan. Neem contact met ons op: 085 – 0432268.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: