Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Checklist aandachtspunten RI&E & plan van aanpak

De Risicoinventarisatie en evaluatie is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van uw organisatie.  OR Academy heeft daarom een checklist RI&E gemaakt. Als u hier werk van wilt maken dan kunt u rekening houden met de volgende punten:

 1. Is helder wie de regie heeft bij het uitvoeren van de RI&E?
 2. Welke methode wordt gebruikt? Denk bijvoorbeeld aan standaardmethode of de branche-RI&E.
 3. Past de gekozen methode bij jullie organisatie?
 4. Zijn alle gebouwen, vestigingen en eventuele andere werkplekken (thuis, gedetacheerden) meegenomen?
 5. Wie gaat de RI&E uitvoeren? Bijvoorbeeld: arbodienst, gespecialiseerd bureau, stagiaire
 6. Worden de preventiemedewerkers betrokken bij de inventarisatie?
 7. Op welke manier heeft de inventarisatie plaatsgevonden? (checklists invullen, rondgangen door het bedrijf, gesprekken met het management en het uitvoerend personeel)
 8. Zijn er arbeidsrisico’s (groepen) die extra aandacht nodig hebben?
 9. Wordt het relevante deel van de RI&E vooraf verstrekt aan “ter beschikking gestelde werknemers” (bijvoorbeeld uitzendkrachten)
 10. Hoe wordt het personeel voorgelicht en betrokken bij de aanstaande RI&E?
 11. Is de RI&E logisch opgebouwd en leesbaar?
 12. Is op basis van de RI&E vervolgonderzoek nodig (werkdrukonderzoek, klimaat metingen etc.)
 13. Is de RI&E getoetst door een kerndeskundige (let op bij vangnet moet dit door de arbodienst plaatsvinden ook als de werkgever een eigen kerndeskundige heeft)
 14. Past de keuze voor de toetsende deskundige bij de risico’s (bv industrie – veiligheidskundige)
 15. Hoe wordt de RI&E kenbaar gemaakt aan de medewerkers in de organisatie.
 16. Is er in de RI&E een PAGO advies gegeven?
 17. Staat er in de RI&E hoe de medewerkers toegang hebben tot de deskundigen zoals de bedrijfsarts?
 18. Wordt er een advies gegeven als het gaat om de organisatie, tijdsbesteding en opleidingsniveau van de deskundige medewerkers (preventiemedewerker)
Plan van aanpak

Maatregelen:

 1. Zijn de maatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie?
 2. Zijn de maatregelen in het plan van aanpak zo specifiek en concreet mogelijk geformuleerd?
 3. Worden medewerkers betrokken bij het bedenken van oplossingen (draagvlak)
 4. Wordt er gebruik gemaakt van de arbocatalogus in de branche? (mits aanwezig)

Planning:

 1. Is per actiepunt aangegeven wanneer het uiterlijk opgelost moet zijn?
 2. Is bij elk actiepunt aangegeven wie er verantwoordelijk is voor uitvoering (liefst geen afdelingen)
 3. Zijn er actiepunten steeds opschuiven in de planning en is dit logisch verklaarbaar?
 4. Worden de preventiemedewerkers betrokken bij het uitvoeren van de oplossingen?
 5. Heeft de OR regelmatig overleg over de voortgang van het plan van aanpak?
 6. Is er een arbocyclus zoals de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)

De checklist RI&E is tot stand gekomen met hulp van Simon Troost. Hij behandelt de RI&E tijdens de Basiscursus OR en arbo.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: