Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Beter samenwerken met de bestuurder

Soms krijgt een OR niets voor elkaar in de Overlegvergadering. OR en bestuurder maken elkaar verwijten, vergaderingen worden verschoven en de sfeer is slecht. De partijen realiseren zich dan niet dat OR en bestuurder elkaar nodig hebben in de medezeggenschap. Beide overlegpartners beïnvloeden het succes van het overleg. De basis die de Wet op de Ondernemingsraden u biedt, moet u dan nog wel zien te vertalen naar de dagelijkse praktijk! Wat kunt u doen om de samenwerking met uw bestuurder te verbeteren?

Belangen

Voor het samenwerken met de bestuurder is het goed om te kijken naar de belangen van beide partijen. Voor de bestuurder is regelmatig overleg met de werknemers van belang. Regelmatig overleg met de ondernemingsraad is dan belangrijk. Voor een bestuurder vormt de OR  ‘zijn oren en ogen‘ op de werkvloer. Via de OR hoort hij de ideeën van zijn mensen over het bedrijf. Door de OR kan hij draagvlak voor besluiten krijgen. Inspraak en discussie kunnen leiden tot innovatie. Als de bestuurder meepraten en meedoen van zijn werknemers belangrijk vindt, verhoogt dit de kwaliteit van de medezeggenschap. Een bestuurder die de waarde inziet van de medezeggenschap levert nog niet meteen een goede samenwerking op. Met de volgende tips uit onze trainingen lukt dat wel.

 Tips
  • Bouw aan een vertrouwensrelatie met de bestuurder

Als de bestuurder en OR elkaar onvoldoende kennen dan kan er wantrouwen zijn. U moet een vertrouwensrelatie opbouwen. Maak kennis met de bestuurder bij de start van een zittingsperiode. Ga bijvoorbeeld samen eten, volg een kookworkshop of drink samen een borrel.

  • Maak duidelijke afspraken over faciliteiten

Medezeggenschap is een verantwoordelijkheid van de bestuurder en de OR. Een ondernemingsraad kan pas goed functioneren als de faciliteiten in orde zijn. De nieuwe OR kan de directie in de eerste OR-cursus uitnodigen om samen spelregels voor de medezeggenschap te formuleren. Deze gaan over praktische zaken als vergadertijd, het minimum aantal vergaderingen, de faciliteiten en dergelijke.

  • Verken samen de doelstellingen en resultaten

Als de samenwerking niet goed is dan kan het verstandig zijn om eens met de benen op tafel te vergaderen. Bespreek de wederzijdse verwachtingen. Wat wil de OR bereiken? Welke doelstelling heeft de bestuurder? Het is belangrijk dat de bestuurder en de OR samen vaststellen welke doelen en resultaten ze in de medezeggenschap willen bereiken. Al pratend krijgen ze meer begrip voor elkaars belangen.

  • Formuleer een samenwerkingsovereenkomst

Door de verslechterde verstandhouding stapelen de voorvallen zich soms op. Zaken worden niet uitgepraat waardoor een verstoorde relatie ontstaat. Maak dan afspraken over de samenwerking. Dat zijn bijvoorbeeld afspraken over het infomeren van elkaar, het aanleveren van agendapunten, het informeel overleg en het integer met informatie omgaan.

  • Stuur de bestuurder naar een cursus. Soms helpt dat.
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: