Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Werkgevers en werknemers: gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag

Je ontkomt tegenwoordig niet meer aan de term ‘grensoverschrijdend gedrag’, vooral gekoppeld aan ongepast gedrag op het werk. Steeds meer werkenden in Nederland hebben hiermee te maken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier daarom vanuit de Stichting van de Arbeid (STvdA) een gezamenlijke aanpak tegen ontwikkeld. Dit is in samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

grensoverschrijdend gedrag
Sociale onveiligheid komt regelmatig voor
Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Bij grensoverschrijdend gedrag moet u denken aan alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van de andere persoon niet respecteert. Dit kan op een fysiek, verbaal of non-verbaal niveau plaatsvinden. De ‘grens’ ligt bij iedereen ergens anders. Dat maakt het lastig. In principe is het gedrag vaak grensoverschrijdend als het door iemand als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Dit is ook het geval als het gedrag de grenzen overgaat die zijn vastgelegd in de organisatie.

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag

Een sociaal veilig werkklimaat hangt samen met tevreden en productieve medewerkers. Bovendien is er dan een lager ziekteverzuim. In het nieuwe online dossier van STvdA zijn verschillende praktische, preventieve maatregelen te vinden. Hier is onder andere de nieuwe handreiking van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag in opgenomen.

In de nieuwe handreiking van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag leest u niet alleen hoe u kunt reageren op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het presenteert ook een bredere strategie voor preventie en het veranderen van de bedrijfscultuur binnen de organisatie.

Zowel werkenden, ondernemers als arbo-professionals kunnen in het dossier informatie, hulpmiddelen en handreikingen vinden over het herkennen van grensoverschrijdend gedrag, de wettelijke regels en maatregelen.

Rol OR

De OR kan zijn wettelijke bevoegdheden inzetten om de sociale veiligheid op het werk te bevorderen. Zo kan de OR het onderwerp op de agenda van de overlegvergadering met de bestuurder te zetten. Maar de OR kan meer doen. Voor de RI&E, die moet bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving, heeft de werkgever de instemming nodig van de OR. De OR kan dan controleren of er in de RI&E voldoende staat over de sociale veiligheid op de werkvloer. Ook met betrekking tot het instellen van een klachtenregeling heeft de OR instemmingsrecht.

Verder kan de OR initiatiefvoorstellen doen om de sociale veiligheid te verbeteren. De bestuurder moet hier dan gemotiveerd op een voorstel reageren. Tenslotte heeft de OR een stimulerende taak met betrekking tot naleving van de Arbowet, die mede over sociale veiligheid gaat. De OR heeft dus voldoende mogelijkheden om de sociale veiligheid op het werk op de agenda te zetten, te stimuleren en te waarborgen.

Bron: Stichting van de Arbeid

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: