Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Verschillen tussen een PVT en een OR

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de ondernemingsraad (OR) verschillen van elkaar. Ze zijn allebei medezeggenschapsorganen en overleggen met de bestuurder, maar de bevoegdheden verschillen. In artikel 35c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat welke bevoegdheden de PVT heeft. Dat zijn er minder dan een OR. We zetten de verschillen naast elkaar:

  1. Een PVT is bij organisaties van 10 tot 50 werknemers verplicht als de meerderheid van de werknemers een PVT wil hebben. Een OR is altijd verplicht als er 50 of meer werknemers zijn. Kaart dit aan als u nog geen OR hebt.
  2. Een PVT heeft tenminste 3 leden en een OR heeft er minimaal 5.
  3.  De PVT heeft adviesrecht over alle voorgenomen besluiten die leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van tenminste een kwart van de werknemers. Er is geen beroep tegen het besluit van de bestuurder mogelijk. De OR kan over meer onderwerpen adviseren. Kijk hiervoor in artikel 25 WOR. De OR heeft wel een beroepsmogelijkheid tegen de besluiten van de bestuurder. De bestuurder is verplicht het besluit een maand op te schorten indien het afwijkt van het advies van de OR. De OR kan in beroep bij de Ondernemingskamer.
  4. Ook bij het instemmingsrecht zijn er verschillen. De PVT heeft instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van een werktijdenregeling, een arbeidsomstandigheden regeling en een ziekteverzuim regeling. De OR heeft veel meer instemming plichtige onderwerpen. Die staan in artikel 27 WOR.
  5. De PVT heeft geen initiatiefrecht. De PVT kan wel vragen stellen en voorstellen doen, maar de bestuurder kan deze eenvoudig afwijzen. De OR heeft wel initiatiefrecht. Op de voorstellen van de OR moet de bestuurder verplicht schriftelijk reageren.
  6. De PVT heeft informatierecht, maar de bestuurder is niet verplicht om de informatie schriftelijk te geven. De OR krijgt de gevraagde informatie wel schriftelijk als de OR dat wil.
  7. De PVT-leden hebben geen wettelijk geregeld minimum aantal uren voor vervulling van hun taken. De OR-leden hebben minimaal 60 uur per jaar.
  8. De PVT kan alleen commissies instellen en deskundigen raadplegen met toestemming van de ondernemer. De OR heeft het recht om commissie in te stellen en deskundigen te raadplegen en stelt de ondernemer daarvan op de hoogte.
  9. De PVT bespreekt ten minste eenmaal per jaar de algemene gang van zaken met de bestuurder. De OR doet dat tenminste twee keer per jaar.

De PVT kan, net als een OR, extra bevoegdheden afspreken met de bestuurder in een convenant. Een convenant is een ondernemingsovereenkomst, waarin afspraken tussen PVT en bestuurder kunnen worden vastgelegd. Daarbij kan de PVT, net als de OR, ook bovenwettelijke bevoegdheden krijgen. De PVT kan er naar streven om dezelfde rechten te krijgen als de OR. De bestuurder is niet verplicht om een convenant af te sluiten. Wilt u meer informatie hierover? Neem contact op: 085 0432268

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: