Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Werknemers niet voorbereid op toekomstige arbeidsmarkt

Miljoenen werknemers zijn niet goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van het CNV onder zijn leden. Dit heeft grote gevolgen voor het werk. Door de veranderingen op het werk en in de samenleving moeten werknemers zorgen dat ze bijblijven. Zij kunnen anders hun werk niet goed meer doen. Het CNV pleit er daarom voor dat alle werkenden een periodieke loopbaancheck krijgen zodat iedereen kan inspelen op technologische en digitale ontwikkelingen.

‘De arbeidsmarkt en de inhoud van ons werk verandert steeds sneller. Tal van factoren spelen hierin mee: technologie, digitalisering, globalisering en de energietransitie. Zowel werkgevers als werknemers moeten zich voorbereiden op deze transitie,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Om die reden pleiten we voor een periodieke loopbaancheck voor alle werkenden. We lopen anders het risico dat honderdduizenden mensen buiten de boot vallen omdat ze te weinig kennis hebben over nieuwe ontwikkelingen.’

Veranderen

85% van de ondervraagden geeft aan dat zijn of haar werk de afgelopen tien jaar is veranderd. Omgerekend zijn dat 7,6 miljoen werkenden. Fortuin: ‘Als je werk de afgelopen 10 jaar is veranderd is de kans groot dat ook de komende 10 jaar je werk verandert. Toch verwacht 70% van de ondervraagden dat het werk dat ze nu doen, over 10 jaar nog wel bestaat. Een kwart geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van de veranderingen in de arbeidsmarkt die er de komende vijf jaar in het bedrijf aankomen.’

Opleiden

Een meerderheid van de ondervraagden (66%) volgt vooral opleidingen binnen het vakgebied. Slechts iets meer dan een kwart zegt opleidingen te volgen buiten het vakgebied. Meer dan de helft heeft te weinig tijd om stil te staan bij de volgende stap in de loopbaan. Bij slechts 6% betaalt de werkgever volledig de opleidingen buiten het vakgebied. Dit onderzoek kan voor uw OR of PVT de aanleiding zijn om het opleidingsbeleid in uw organisatie aan de orde te stellen. Wie kunnen er (bij)scholen en is er voldoende budget voor scholing gereserveerd? Wordt er gebruik gemaakt van de scholingsmogelijkheden binnen en buiten de organisatie? Door de STAP subsidie hoeft de werkgever niet alles meer te betalen. De OR kan het initiatiefrecht gebruiken om voorstellen te doen. DE PVT heeft geen initiatiefrecht.

Taak werkgevers

‘Hier ligt een belangrijke taak: wij pleiten ervoor dat werkgevers hun medewerkers zoveel mogelijk opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Daar hoort ook scholing buiten het primaire vakgebied bij. Met het oog op de vergrijzing hebben we straks iedereen nodig. Een adequaat opgeleide beroepsbevolking is noodzakelijk. Werkgevers blijven anders achter de feiten aanlopen en steeds moeilijker vakmensen vinden,’ stelt Fortuin. ‘Werkgevers die nu niet genoeg investeren in hun medewerkers, staan straks met lege handen.’

Loopbaancheck

Het CNV pleit voor een loopbaancheck. Dit betekent dat iedere werkende om de drie jaar zijn loopbaan doorneemt bij deskundigen: waar ze nu staan, welke competenties ze hebben en welke stappen ze zetten voor de jaren daarop. Een op de drie ondervraagden ziet zo’n loopbaancheck wel zitten. Fortuin: ‘De veranderende arbeidsmarkt raakt iedereen. Een loopbaancheck helpt om andere denkrichtingen te krijgen, creativiteit en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zo weer stappen voorwaarts te kunnen zetten. We roepen iedere werkgever op om dit vandaag nog in gang te zetten.’

Bron: CNV

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: