Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Racisme en de rol van de OR

De kranten staan vol van oproepen en demonstraties tegen racisme. Ook bij veel organisaties wordt nu kritisch gekeken of er sprake is van racisme en discriminatie op de werkvloer. De vraag is natuurlijk of ook de ondernemingsraad aan de slag moet met dit onderwerp. Als we de Wet op de ondernemingsraden inkijken dan wordt duidelijk dat de OR wettelijk verplicht is om te waken tegen discriminatie op de werkvloer. De OR heeft een stimulerende taak om hier iets aan te doen.

Initiatiefrecht

In artikel 28, lid 3 WOR staat dat de OR moet waken tegen discriminatie en de inzet van arbeidsgehandicapten en minderheden in de organisatie moet bevorderen. Hoe de OR dat moet doen staat niet in de WOR. U kunt zelf kiezen wat u doet. De OR kan natuurlijk het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) gebruiken. U kunt het onderwerp op de agenda zetten en de bestuurder verbetervoorstellen doen om discriminatie te voorkomen. U kunt ook een enquête houden onder de achterban en de uitkomsten daarvan bespreken met de bestuurder.

MTO

Als er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) komt dan kan de OR erop aandringen dat er ook gevraagd wordt naar discriminatie op de werkvloer. Aan de hand van de resultaten van het MTO kan de OR de bestuurder ervan overtuigen dat er maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Gedragscode

De OR kan ook stimuleren dat er een gedragscode komt. Dat is een goed middel om discriminatie tegen te gaan. In een gedragscode kunnen bijvoorbeeld regels staan die er bij de werving en selectie voor zorgen dat alle sollicitanten een gelijke kans krijgen, of regels rondom gewenst en ongewenst gedrag om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Als de gedragscode alleen over integer gedrag gaat dan heeft u geen instemmingsrecht. Gaat het ook over de arbeidsomstandigheden  dan heeft de OR wel instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR).

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: