Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Praktische informatie over OR en ziekteverzuim

bedrijfsarts 3Het ziekteverzuim is  per sector verschillend. In veel sectoren is het verzuim het afgelopen jaar  flink gestegen. De bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg was met een verzuim van 6,8% in het vierde kwartaal van 2020 het hoogst van alle bedrijfstakken. Dit kost een hoop geld, want de werkgever moet een zieke werknemer twee jaar doorbetalen. In hoeverre kan de ondernemingsraad een bijdrage leveren om het ziekteverzuim te verlagen? Neem contact op met HR en de Preventiemedewerker om de cijfers en indien nodig de maatregelen te bespreken.

Aandachtspunten OR en ziekteverzuim

Verzuim kan worden verlaagd door een goede begeleiding. Let daarbij op de volgende negen punten

  1. Is er een visie op de verzuimbegeleiding, een planmatige aanpak en de wordt er ook voldoende aan preventie gedaan?
  2. De werkgever moet een contract met een arbodienst of bedrijfsarts hebben. Past de inhoud van contract naar uw mening bij het actuele verzuimpercentage?
  3. Wat staat er in het contract over de betrokken partijen. Denk aan een bedrijfsarts, verzuimcoördinator, arboverpleegkundige. Is helder (ook naar de achterban) wat hun taken en bevoegdheden zijn in het begeleidingstraject?
  4. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met het contract met de arbodienst, het verzuimprotocol of het contract met een re-integratiebedrijf. Maak daar ook gebruik van.
  5. Om verzuim laag te houden is een adequate begeleiding van belang. Vaak is de leidinggevenden daar verantwoordelijk voor. Maar zijn die daarvoor voldoende toegerust? En wat te doen als ze zelf een deel van het probleem zijn?
  6. Werkdruk en stress kunnen ook door de privésituatie ontstaan. Denk hierbij aan een slechte werk-privé balans, mantelzorg, schulden alcohol en drugsgebruik. Is er in uw organisatie aandacht voor deze problematiek en worden daar oplossingen voor aangeboden?
  7. De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de or en adviseert de werkgever over preventieve maatregelen. Vraag de bedrijfsarts eens of er naar zijn mening over de re-integratie inspanning en of de werkgever voldoende aan preventie doet.
  8. Is het preventieve spreekuur bij de bedrijfsarts bij de medewerkers bekend en dat men dat anoniem kan bezoeken? De werkgever moet volgens de Arbowet medewerkers actief hierover informeren.
  9. Zijn er ook verzuimoorzaken die direct samenhangen met de werkzaamheden? Check dan of de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) nog actueel is en of het plan van aanpak vlot wordt uitgevoerd. En worden medewerkers voldoende voorgelicht over de risico’s in het werk? De OR heeft instemmingsrecht bij aanpassingen van de RI&E en het plan van aanpak.
Meer weten

Meer weten over OR en ziekteverzuim? Volg de Basiscursus OR en arbo. U gaat in 2 dagen aan de slag met het arbo- en verzuimbeleid van uw organisatie.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: