Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Invloed van de OR op de begroting

In het najaar wordt de begroting voor volgend jaar gemaakt. Dat is ook voor OR’en van belang, omdat de financiële kaders worden vastgesteld . De begroting is de financiële vertaling van het organisatiebeleid in het komende jaar. De bestuurder zet in de begroting alle verwachte kosten en opbrengsten naast en onder elkaar. De bestuurder maakt keuzes waaraan hij het geld uitgeeft. De OR heeft informatierecht. De bestuurder is namelijk verplicht om de begroting ter informatie aan de OR te overhandigen. Vervolgens kunt u één of meer punten uit de begroting op de agenda van de overlegvergadering zetten en zo proberen om invloed uit te oefenen. De bestuurder is niet verplicht de ondernemingsraad om advies te vragen voordat de begroting wordt vastgesteld. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het de OR verboden is te adviseren. U kunt altijd ongevraagd adviseren met een beroep op het  initiatiefrecht. Uw bestuurder moet dan met u over uw advies overleggen en vervolgens schriftelijk en gemotiveerd laten weten wat hij gaat besluiten.

OR en de begroting

Om meer invloed op het beleid te krijgen is het verstandig om met de begroting aan de slag te gaan. Het is van belang dat een ondernemingsraad de begroting niet op zichzelf beoordeelt, maar zich realiseert dat deze deel uitmaakt van de planning & control-cyclus. Daar behoort ook het jaarplan bij. Wat is de bestuurder van plan en klopt de financiële onderbouwing? Als u de begroting bekijkt let dan op de volgende punten:

  • Is de begroting realistisch?
  • Wat betekent de begroting voor het aantal fte’s en de personeelsformatie?
  • Is de begroting in lijn met het beleid (zoals vastgelegd in het jaarplan en het meerjarenplan)?
  • Is de vorige begroting gehaald? Wat betekent dat voor de komende begroting?
  • Wat zijn de belangrijkste veranderingen met voorgaande jaren?
  • Is er een samenhang tussen de plannen op lange termijn (meerjarenplan)?
  • Ziet de OR zijn eigen speerpunten terug in de begroting?

Vraag de bestuurder om zijn visie op deze zaken. Dit is voor de OR een goede manier om te achterhalen of hij in de nabije toekomst rekening moet houden met (een adviesaanvraag over) een reorganisatie, inkrimping of beëindiging van een organisatieonderdeel.

Meer weten

Wilt u meer weten over OR en de begroting en financiën volg dan de cursus OR en financiën. U leert de financiële rapportages lezen en weet waar u op moet letten.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: