Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Het passief informatierecht

Goede informatie is voor een beginnende én een ervaren OR van levensbelang. Zonder voldoende informatie kan de ondernemingsraad zijn werk niet goed doen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is daarom het informatierecht van de OR geregeld. In artikel 31 van de WOR staat welke gegevens de bestuurder aan de OR moet verstrekken, gevraagd èn ongevraagd. Dit is het zogenaamde actief en passief informatierecht.

Passief informatierecht

De OR heeft recht op schriftelijke informatie bij aanvang van de zittingsperiode (artikel 31 WOR, tweede en derde lid). De bestuurder moet die informatie zelf geven (passief informatierecht). Het gaat om onder andere de statuten, de rechtsvorm, de zeggenschapsverhoudingen en de organisatiestructuur. Er is ook passief informatierecht bij organisaties met meer dan 100 personen. Als uw organisatie daaronder valt dan krijgt u minimaal één maal per jaar schriftelijke informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, per groep werknemers. U krijgt bovendien informatie over de beloningsverhoudingen (artikel 31d WOR). U moet er wel op letten dat u die informatie krijgt. Zet het onderwerp daarom op de agenda.

Actief informatierecht

Naast passief informatierecht is er ook actief informatierecht. Uw OR kan zelf informatie opvragen als de raad dat nodig heeft om zijn taak te vervullen. Dat kan in de Overlegvergadering, maar ook daarbuiten. Geef concreet aan welke informatie u waarvoor nodig heeft. Hoe beter u dat onderbouwt, hoe groter de kans dat u de gewenste informatie ontvangt. Kijk goed welke informatie de OR nodig heeft. Stel prioriteiten en wees selectief. Het heeft geen zin om informatie op te vragen die u niet nodig heeft. U ziet dan door de bomen het bos niet meer.

Geheimhouding

Soms wil de bestuurder informatie niet geven omdat die te gevoelig is voor personen of voor de organisatie. U kunt de informatie alleen krijgen als die onder de geheimhouding (artikel 20 WOR) valt. Zorg dat duidelijk is om welke informatie het gaat en voor welke periode en voor wie de geheimhouding geldig is. Accepteer alleen informatie onder geheimhouding wanneer deze voor de totale OR geldt en voor een niet te lange periode. Maak daar als OR afspraken over met de bestuurder.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: