Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Invloed van de OR op de begroting

In het najaar wordt de begroting voor volgend jaar gemaakt. Dat is ook voor OR’en van belang, omdat de financiële kaders worden vastgesteld . De begroting is de financiële vertaling van het organisatiebeleid in het komende jaar. De bestuurder zet in de begroting alle verwachte kosten en opbrengsten naast en onder elkaar. De bestuurder maakt keuzes waaraan hij het geld uitgeeft. De OR heeft informatierecht. De bestuurder is namelijk verplicht om de begroting ter informatie aan de OR te overhandigen. Vervolgens kunt u één of meer punten uit de begroting op de agenda van de overlegvergadering zetten en zo proberen om invloed uit te oefenen. De bestuurder is niet verplicht de ondernemingsraad om advies te vragen voordat de begroting wordt vastgesteld. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het de OR verboden is te adviseren. U kunt altijd ongevraagd adviseren met een beroep op het  initiatiefrecht. Uw bestuurder moet dan met […]

Vragen bij de jaarstukken

Stel de juiste vragen bij de jaarstukken Binnenkort krijgt u weer de jaarstukken. Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Uit de jaarrekening moet af te leiden zijn of de organisatie voldoende effectief en efficiënt werkt. ‘Effectief’ wil zeggen: de onderneming doet de juiste dingen, zoals inspelen op veranderingen, goede beslissingen nemen, organisatorische voorwaarden scheppen om besluiten uit te voeren, de gang van zaken op de voet volgen, bijsturen enz. ‘Efficiënt’ wil zeggen: de juiste dingen worden zo goedkoop mogelijk gedaan en met de kwaliteit die nodig is. Signalen herkennen Om een oordeel van de situatie van uw organisatie te kunnen vormen, zal uw OR breed naar de organisatie moeten kijken. Dit betekent niet alleen kijken naar de sociale aspecten, maar ook naar de financieel-economische en commerciële kanten. Voor de sociale aspecten kan de OR het sociaal jaarverslag raadplegen. Biedt dit geen uitkomst, dan zal de sociale component tijdens de bespreking van het jaarverslag […]

Stuur een e-mail

Bel mij: