Invloed van de OR op de begroting

In het najaar wordt de begroting voor volgend jaar gemaakt. Dat is ook voor OR’en van belang, omdat de financiële kaders worden vastgesteld . De begroting is de financiële vertaling van het organisatiebeleid in het komende jaar. De bestuurder zet in de begroting alle verwachte kosten en opbrengsten naast en onder elkaar. De bestuurder maakt […]

Vragen bij de jaarstukken

Stel de juiste vragen bij de jaarstukken Binnenkort krijgt u weer de jaarstukken. Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Uit de jaarrekening moet af te leiden zijn of de organisatie voldoende effectief en efficiënt werkt. ‘Effectief’ wil zeggen: de onderneming doet de juiste dingen, zoals inspelen op veranderingen, goede beslissingen nemen, organisatorische voorwaarden scheppen om […]